Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Konferencje arrow Wsp馧praca na rzecz Systemu Doradztwa Zawodowego
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Wsp馧praca na rzecz Systemu Doradztwa Zawodowego Email

Image28 lipca 2008 roku w Centrum Kszta販enia Ustawicznego odby豉 si konferencja prasowa dotycz帷a wspólnych dzia豉 Urz璠u Miasta Bia造stok, Wy窺zej Szko造 Administracji Publicznej  w Bia造mstoku, Podlaskiego Kuratora O鈍iaty oraz Centrum Kszta販enia Ustawicznego w ramach, których ma powsta System Doradztwa Zawodowego.

Podczas konferencji zostanie przedstawiony program dzia豉 maj帷ych na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenia jako軼i procesu kszta販enia, a tak瞠 podniesienia atrakcyjno軼i i jako軼i kszta販enia poprzez opracowanie i wdro瞠nie Innowacyjnych Programów ImageRozwojowych dla 200 szkó prowadz帷ych kszta販enie ogólne i zawodowe.

Program b璠zie realizowany na podstawie listu intencyjnego, który zostanie podpisany pomi璠zy Wy窺z Szko陰 Administracji Publicznej im. Stanis豉wa Staszica w Bia造mstoku reprezentowan przez prof. dr hab. Jerzego Mariana Kopani - rektora, Miastem Bia造stok reprezentowanym przez dr hab. Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Bia貫gostoku przy udziale Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku reprezentowanego przez Bo瞠n Barbar Krasnod瑿sk - dyrektora CKU a Podlaskim Kuratorem O鈍iaty w Bia造mstoku reprezentowanym przez Jerzego Kiszkiela - Podlaskiego Kuratora O鈍iaty.Image

 

Informacja o wspólnych dzia豉niach Urz璠u Miasta Bia造stok, Wy窺zej Szko造 Administracji Publicznej w Bia造mstoku, Podlaskiego Kuratora O鈍iaty oraz Centrum Kszta販enia Ustawicznego w ramach, których powstanie System Doradztwa Zawodowego oraz Regionalne Centrum Doradztwa Zawodowego.

Planowane przez nas dzia豉nia obejm swoim zasi璕iem miasto Bia造stok, a z czasem ca貫 województwo Podlaskie. Dzia豉nia w pierwszym etapie skierowane s do kadry nauczycielskiej, doradców zawodowych, uczniów i pracodawców. W sumie wparciem zostanie obj皻ych 200 szkó ogólnokszta販帷ych (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) i zawodowych (techników i zasadniczych szkó zawodowych). Maj na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jako軼i procesu kszta販enia, a tak瞠 podniesienie atrakcyjno軼i i jako軼i kszta販enia poprzez opracowanie i wdro瞠nie Innowacyjnych Programów Rozwojowych dla 200 szkó prowadz帷ych kszta販enie ogólne i zawodowe. Gównym celem tworzenia i realizacji Innowacyjnych Programów Rozwojowych dostosowanych do potrzeb ró積ych typów szkó jest wzmocnienie ich potencja逝 w zakresie dzia豉 edukacyjno-zawodowych i pracy doradczej oraz wzmocnienie sieci O鈔odków Kariery. Chcemy, aby ten etap zosta sfinansowany ze 鈔odków UE w ramach dzia豉 9.2 i 9.1.2  do których zosta造 ju z這穎ne projekty.

W ramach I etapu projektu zostan opracowane i pilota穎wo wdro穎ne Innowacyjne Programy Rozwojowe w 200 szko豉ch ale oprócz tego zak豉damy, 瞠 rezultatem projektu b璠zie równie opracowanie metodologii tworzenia ww. Programów, która b璠zie upowszechniana we wszystkich placówkach edukacyjnych w kraju oraz Katalog Dobrych Praktyk wdra瘸nia tych Programów, który pos逝篡 jako punkt wyj軼ia dla szkó chc帷ych uatrakcyjni i rozszerzy swoj ofert edukacyjn. Powstanie tak瞠 Regionalne Centrum Doradztwa Zawodowego przy CKU.

Mamy nadziej, 瞠 nasze projekty przyczyni si do: podniesienia poziomu wiedzy, umiej皻no軼i i kompetencji z zakresu doradztwa zawodowego, zwi瘯szenia dost瘼u do zaj耩 poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego, wzrostu 鈍iadomo軼i w zakresie istoty doradztwa zawodowego w szko豉ch ogólnokszta販帷ych i zawodowych oraz podniesienia jako軼i i ró積orodno軼i zaj耩.

 

PROGRAM DZIAx

na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jako軼i kszta販enia:

1. Stworzenie zintegrowanego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego jako sta貫go elementu procesu edukacji (pilota穎we wdro瞠nie Innowacyjnych Programów Rozwojowych; 鈍iadczenie wystandaryzowanych us逝g doradczych dla uczniów i rodziców). Systemem zostanie obj皻ych 200 szkó z terenu województwa podlaskiego (gimnazja, szko造 ponadgimnazjalne – zawodowe i ogólnokszta販帷e)

2. Opracowanie 13 Innowacyjnych Programów Rozwojowych dla ka盥ego typu i poziomu kszta販enia przy wspó逍racy ekspertów-praktyków z Uczelni, Pracodawców i instytucji rynku pracy (7 dla szkó zawodowych dla I, II, III klasy technikum i szko造 zawodowej;  6 dla szkó ogólnokszta販帷ych dla I, II, III klasy gimnazjum i liceum)

3. Wzmocnienie i rozbudowa sieci O鈔odków Karier (wzmocnienie dzia豉j帷ych 70 O鈔odków Karier, powstanie nowych 120 O鈔odków Karier, w tym                 20 w szko豉ch zawodowych i 100 w szko豉ch ogólnokszta販帷ych)

4. Stworzenie O鈔odka Koordynuj帷ego – Regionalnego Centrum Doradztwa Zawodowego (koordynacja dzia豉 doradczych, nadzór nad wdra瘸niem innowacyjnych programów)

5. Stworzenie Katalogu  Dobrych Praktyk w zakresie us逝g doradczych (forum wymiany do鈍iadcze, wydanie Katalogu Dobrych Praktyk)

Zobacz wi璚ej

 

 
 
Top!
Top!