Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Doradztwo zawodowe arrow Aktualności arrow Spotkanie zespołu LCDZ inaugurujące współpracę ze szkolnymi koordynatorami doradztwa zawodowego
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Email

 

Spotkanie zespołu LCDZ inaugurujące współpracę ze szkolnymi koordynatorami doradztwa zawodowego


W dniu 18 października 2017 r. odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie zespołu LCDZ ze szkolnymi koordynatorami ds. doradztwa zawodowego z białostockich szkół.  Celem było omówienie wzajemnych oczekiwań i możliwości w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno - zawodowego świadczonego na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli. Na spotkaniu obecna była  Pani Bożena Barbara Krasnodębska –dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, która podkreśliła wagę i rolę doradztwa zawodowego w kontekście zmian zachodzących w systemie oświaty. Następnie Pani Regina Miedziałowska - kierownik LCDZ, przedstawiła zmiany w zakresie realizacji doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacji oraz zadania/priorytety MEN, Podlaskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Białegostoku z obszaru doradztwa edukacyjno - zawodowego. W dalszej części doradcy zawodowi : Urszula Hancewicz i Anna Rolak korzystając z formy warsztatowej zebrały informacje o działaniach szkół zaplanowanych do realizacji w bieżącym r. szk. w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz  zakresach współpracy  szkół z LCDZ i potrzebach dodatkowego wsparcia.  


Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w bieżącym roku szkolnym realizować będzie głównie zadania wynikające z:

  • Kierunków polityki oświatowej państwa, a tym samym Podlaskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2017/2018: wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek; wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  • Priorytetów Prezydenta Miasta Białegostoku w bieżącym roku szkolnym: wychowawcza rola szkoły; współpraca szkoły i rodziny.

 

 

Podczas spotkania zespół LCDZ przedstawił propozycje form współpracy z koordynatorami ds. doradztwa zawodowego ze szkół  m.in. : organizacja zajęć grupowych i indywidualnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, konkursy, TnRK, , spotkania informacyjne adresowane do nauczycieli i rodziców. Doradcy  zaproponowali również  nowe działania zaplanowane  w bieżącym roku szkolnym m.in.: szkolenia i wsparcie merytoryczne doradców szkolnych, rozszerzenie doradztwa zawodowego skierowanego do uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych, wzmocnienie i rozpowszechnienie doradztwa indywidualnego, szkolenia, warsztaty i spotkania informacyjne adresowane do rodziców, koordynacja działań na szerszą skalę np. konkursy, forum szkół, forum wymiany doświadczeń, spotkania z przedstawicielami rynku pracy.  
 
Wybrany obraz  Wybrany obraz  Wybrany obraz 
Wybrany obraz  Wybrany obraz  Wybrany obraz
Wybrany obraz  Wybrany obraz  Wybrany obraz 
Wybrany obraz  Wybrany obraz  Wybrany obraz 
Wybrany obraz  Wybrany obraz  Wybrany obraz
Wybrany obraz  Wybrany obraz  Wybrany obraz 
Wybrany obraz  Wybrany obraz  Wybrany obraz 
Wybrany obraz  Wybrany obraz  Wybrany obraz
 
Dziękujemy za bardzo liczne przybycie i życzymy efektywnej współpracy.
Zespół LCDZ
 
 
Top!
Top!