Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Aktualności arrow Szkoły CKU arrow Rekrutacja do szkół
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Rekrutacja do szkół Email

 

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/18

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
1. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Białymstoku
2. oddział gimnazjum w III Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Białymstoku
3. semestr I  III Liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku
4. semestry wyższe III Liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku
5. Szkoła Policealna nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku

REKRUTACJA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA!  ZAPRASZAMY!

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku zaprasza do następujących szkół:

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W BIAŁYMSTOKU

3-letnie na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum
Proponowane rozszerzenia:
- historia, język obcy
- biologia, chemia
- geografia,matematyka
- biologia, geografia

Zapraszamy absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej na semestr III Liceum Ogólnokształcącego.
.


SZKOŁA POLICEALNA NR 5 DLA DOROSŁYCH W BIAŁYMSTOKU

      1. technik informatyk
      2. technik tyfloinformatyk
      3. technik archiwista
      4. technik rachunkowości
      5. technik administracji
      6. technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 roku
      7. opiekunka środowiskowa - 1 rok
      8. florysta - 1 rok
      9. opiekun osoby starszej
     10. opiekun w domu pomocy społecznej
     11. asystent osoby niepełnosprawnej
     12. opiekunka dziecięca


DOKUMENTY:

Warunkiem przyjęcia do w/w szkół jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:
1. wypełniony wniosek
   a) załącznik nr 1 wniosek o przyjecie do Szkoły Podstawowej
   b) załącznik nr 2 wniosek o przyjecie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
   c) załącznik nr 3 wniosek o przyjecie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych
   d) załącznik nr 4 wniosek o przyjecie do Szkoły osoby niepełnoletniej
   e) załącznik nr 5 wniosek o przyjecie na semestry wyższe
   f) załącznik nr 6 wniosek KKZ


2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (skierowanie  na badania wydaje sekretariat podczas pobrania kwestionariusza osobowego)
3. oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły
4. 2 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
5. komplet dokumentów należy dostarczyć w koszulce
O przyjęciu do szkoły decyduje pełen komplet dokumentów oraz kolejność zgłoszenia.

W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły po raz drugi decyzję
o możliwości podjęcia nauki podejmie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Regulamin rekrutacji

 

 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

poniedziałek 7:30-15:00

wtorek – piątek 07:30-17:30

sobota 7:30-15:00

tel. 85 651-58-55

ZAPRASZAMY !

 

 

 
 
Top!
Top!