Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Marzec 2016
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Marzec 2016 Email
We wtorek, 15 marca 2016, w go軼innych progach Zespo逝 Szkó Rolniczych przy ul. ks. St. Suchowolca 26 odby豉 si dwunasta edycja konferencji „Kszta販enie zawodowe – egzaminy zewn皻rzne – rynek pracy” pod has貫m „Ster na zawód – perspektywa dla m這dych”. Stanowi豉 ona okazj do wymiany do鈍iadcze i podzielenia si dobrymi praktykami w zakresie kszta販enia zawodowego naszego miasta.

Podczas konferencji prezydent Bia貫gostoku Tadeusz Truskolaski uhonorowa statuetk „Pracodawca Przyjazny Edukacji” trzynastu przedsi瑿iorców wspó逍racuj帷ych z bia這stockimi szko豉mi zawodowymi. W鈔ód nagrodzonych znalaz si pracodawca Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku –  Zdzis豉w Karwowski reprezentuj帷y firm BIT S.A.

W trakcie konferencji mia豉 miejsce premiera strony internetowej www.sternazawod.pl oraz zaprezentowano pilota穎wy projekt Laboratorium M這dego Mistrza i Odkrywcy „Eureka”. Zebrani wys逝chali zaproszonych go軼i: Moniki Fibich – gównego specjalisty w Departamencie Kszta販enia Zawodowego i Ustawicznego oraz dwóch pracodawców – Waldemara Perkowskiego z firmy Coral oraz Micha豉 Charkiewicza, przedstawiciela Klastra Obróbki Metali. Pracodawcy przybli篡li s逝chaczom perspektywy dla m這dych osób, mówili tak瞠 o rozwoju nowoczesnych technologii.

Konferencj „Ster na zawód” zako鎍zy這 rozstrzygni璚ie VIII edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach dla uczniów gimnazjów. Turniej zorganizowa這 Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego/Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku.

Konferencja to jeden z elementów kampanii „Ster na zawód (2015-2020)” skierowanej do uczniów gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych. Dzi瘯i licznym dzia豉niom – cyklicznym konferencjom, konkursom i olimpiadom, wsparciu doradców – Miasto Bia造stok chce zainteresowa m這dzie i rodziców kszta販eniem zawodowym.

Koordynatorem kampanii „Ster na zawód” jest Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku.       Uroczyste rozdanie nagród laureatom VIII Turnieju Wiedzy o Zawodach dla gimnazjów

        W dniu 15 marca 2016 r. odby豉 si XII edycja konferencji zawodowej „Kszta販enie zawodowe – egzaminy zewn皻rzne – rynek pracy” pt. „Ster na zawód – perspektywa dla m這dych”. Konferencja odby豉 si na terenie Zespo逝 Szkó Rolniczych w Bia造mstoku.

          Tradycj konferencji jest wr璚zenie nagród laureatom Turnieju Wiedzy o Zawodach. Dzi瘯i temu promowane s idee konkursu zawodoznawczego adresowanego do szkó gimnazjalnych województwa podlaskiego.

     Pani Lucja Orzechowska – Dyrektor Departamentu Edukacji w Bia造mstoku, przybli篡豉 uczestnikom konferencji przebieg tegorocznej, ósmej edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach adresowanej do uczniów gimnazjum. Zaprezentowa豉 wyniki osi庵ni皻e przez finalistów konkursu. Odczyta豉 równie imiona i nazwiska laureatów Turnieju, którzy zdobyli nast瘼uj帷e miejsca:
I miejsce – Jakub Kulesza – ucze kl. III w Publicznym Gimnazjum nr 7 im. Ks. S. Konarskiego w Bia造mstoku
II miejsce – Gabriela Maria Harasimczuk – uczennica kl. III w Publicznego Gimnazjum nr 6 z Oddzia豉mi Dwuj瞛ycznymi im. S. Nowakowskiego w Bia造mstoku
III miejsce – Kinga Gregorczuk – uczennica kl. III w Publicznym Gimnazjum nr 7 im. Ks. S. Konarskiego w Bia造mstoku   

Osi庵ni璚ia uczniów nie by造by mo磧iwe bez aktywnego wsparcia ich nauczycieli, którzy pe軟ili rol opiekunów merytorycznych. By造 to panie:
- Ewa Wójcicka-ㄆpi雟ka – opiekun merytoryczny z Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Ks. S. Konarskiego w Bia造mstoku
- Alina Kazimierowicz oraz Katarzyna Warejko – opiekunowie merytoryczni z Publicznego Gimnazjum nr 6 z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. S. Nowakowskiego w Bia造mstoku

Pami徠kowe dyplomy i nagrody dla Laureatów Turnieju wr璚zy pan Tadeusz Truskolski – Prezydent Miasta Bia貫gostoku.

Zobacz galeri zdj耩

Urszula P這雟ka – psycholog/doradca zawodowy LCDZ

Image

Image

Image

Image

Uroczyste podsumowanie Konkursu Plastycznego "Zawodowi Odkrywcy"

W dniu 23 marca 2016 r. w Centrum Kszta販enia Ustawicznego na ul. Sokólskiej 1, odby豉 si uroczysto嗆 podsumowania III edycji wojewódzkiego Konkursu „Zawodowi Odkrywcy”. Konkurs zorganizowany zosta pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bia貫gostoku oraz Podlaskiego Kuratora O鈍iaty. Tegoroczny konkurs odby si pod has貫m „Mój pomys na siebie – zawód, który chc wykonywa w przysz這軼i”
W uroczysto軼i wzi窸a udzia pani Teresa Chrostowska - wicedyrektor Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku oraz ww. cz這nkowie Komisji Konkursowej.  Na spotkanie przybyli laureaci oraz wyró積ieni uczniowie bior帷y udzia w Konkursie wraz ze swoimi opiekunami merytorycznymi. Swoj obecno軼i zaszczycili nas równie rodzice uczniów bior帷ych udzia w konkursie, którzy z這篡li indywidualne zg這szenia do konkursu.
Po wr璚zeniu nagród i dyplomów dla laureatów i osób wyró積ionych, przewodnicz帷a Komisji – pani Teresa Chrostowska – przekaza豉  tak瞠 wyró積ienie artystyczne przyznane przez Galeri im. Sle鎱zi雟kich w Bia造mstoku.
Na uroczysto軼i zosta造 zaprezentowane prace laureatów i finalistów Konkursu. Nagrody, które otrzymali laureaci przedsi瞝zi璚ia oraz osoby wyró積ione, zosta造 sfinansowane ze 鈔odków przyznanych przez Prezydenta Miasta Bia貫gostoku. Dodatkowe upominki dla laureatów i osób wyró積ionych konkursu otrzymali鄉y dzi瘯i wsparciu WUP oraz firmy SAMASZ. Dzi瘯ujemy wszystkim cz這nkom Komisji Konkursowej oraz instytucjom wpieraj帷ym konkurs. Serdeczne gratulujemy wszystkim zwyci瞛com i osobom wyró積ionym. Szczególne podzi瘯owania kierujemy równie do opiekunów i rodziców zg這szonych w Konkursie  uczniów.

Zobacz galeri zdj耩

Zespó Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego

Sporz康zi豉: Anna Rolak – doradca  zawodowy LCDZ

Image

Image

Image

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego rozpocz窸o realizacj projektu Efektywno嗆 zarz康zania w firmie – II edycja w ramach grantu dofinansowanego z bud瞠tu Miasta Bia造stok. Gównym celem przedsi瞝zi璚ia jest zdobycie wiedzy w zakresie zak豉dania i prowadzenia w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej.

Uczestnikami projektu s uczniowie szkó ponadgimnazjalnych Miasta Bia貫gostoku (zawodowych i ogólnokszta販帷ych) zainteresowani prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej. Realizacja projektu rozpocz窸a si w marcu 2016 r. i zako鎍zy si na prze這mie listopada 2016 r. Do udzia逝 w zaj璚iach zg這si這 si 73 uczniów. Reprezentuj oni nast瘼uj帷e szko造:

– VI Liceum Ogólnokszta販帷e im. Króla Zygmunta Augusta w Bia造mstoku – szkolnym koordynatorem projektu jest p. Micha D帳rowski;

– Zespó Szkó Technicznych i Ogólnokszta販帷ych im. Stanis豉wa Staszica z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Bia造mstoku szkolnym koordynatorem projektu jest p. Anna Mroczkowska;

– Zespó Szkó Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana W豉dys豉wa Bry造 w Bia造mstoku szkolnym koordynatorem projektu jest p. Halina Dzi璕ielewska;

Uczniowie podzieleni na 5 grup warsztatowych maj mo磧iwo嗆 uczestniczenia w zaj璚iach wspieraj帷ych rozwój postawy przedsi瑿iorczej oraz przygotowuj帷ych do samodzielnego prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej:

– warsztatach z zakresu przedsi瑿iorczo軼i „Jak za這篡 firm i skutecznie ni zarz康za?”;

– zaj璚iach praktycznych w firmie symulacyjnej „NaTURa Podlasia spó趾a z o.o.” w Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku;

– spotkaniu z prezesami firm BIT, ChM, SaMASZ na temat praktycznych aspektów prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej.

W imieniu dyrekcji Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku serdecznie dzi瘯ujemy za owocn wspó逍rac wszystkim prezesom firm, wspó逍racuj帷ym szko這m, nauczycielom wspieraj帷ym realizacj przedsi瞝zi璚ia oraz uczestnikom projektu.

Koordynatorzy projektu z ramienia Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego:

Regina Miedzia這wska – kierownik zespo逝 LCDZ

Anna Klebus – doradca zawodowy

Zobacz galeri zdj耩...

Zdj璚ia ze spotkania z pracodawcami
 
 
 
Top!
Top!