Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Luty 2016
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Luty 2016 Email

„TYDZIE NA RZECZ KARIERY” – V EDYCJA 2016
ju za nami…

W dniach 22-26 lutego 2016 r., po raz piaty zorganizowany zosta w Bia造mstoku „Tydzie na Rzecz Kariery”, skierowany do uczniów klas III gimnazjum, stoj帷ych przed wyborem dalszej drogi kszta販enia.
Celem „Tygodnia…” - od jego I edycji jest wsparcie m這dzie篡 gimnazjalnej w 鈍iadomym wyborze 軼ie磬i edukacyjnej i zawodowej, poprzez umo磧iwienie jej bezpo鈔edniego kontaktu ze 鈍iatem zawodów.

W ramach ww. przedsi瞝zi璚ia zorganizowano dla uczniów szkó gimnazjalnych:
„Warsztaty” w szko豉ch ponadgimnazjalnych,
„Spotkania z przedstawicielami zawodów”,
„Wycieczki zawodoznawcze”.

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego odpowiedzialne za koordynacj przedsi瞝zi璚ia, przez ca造 okres przygotowa i trwania „Tygodnia na Rzecz Kariery”, po鈔edniczy這 w kontaktach pomi璠zy szko豉mi gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi.

W ramach realizacji najwi瘯szego przedsi瞝zi璚ia pod wzgl璠em logistycznym i organizacyjnym, jakim s „Warsztaty” w ramach „Tygodnia …”, Lokalne Centrum aktywnie wspó逍racowa這 z nw. 10 szko豉mi ponadgimnazjalnymi zawodowymi:

- z Zespo貫m Szkó Budowlano-Geodezyjnych,
- z Zespo貫m Szkó Elektrycznych,
- z Zespo貫m Szkó Gastronomicznych,
- z Zespo貫m Szkó Handlowo-Ekonomicznych,
- z Zespo貫m Szkó Mechanicznych,
- z Zespo貫m Szkó Rolniczych,
- z Zespo貫m Szkó Technicznych,
- z Zespo貫m Szkó Technicznych
   i Ogólnokszta販帷ych,
- z Zespo貫m Szkó Zawodowych nr 2,
- z Zespo貫m Szkó Zawodowych  nr 5.

Z zaproszenia do udzia逝 w powy窺zych warsztatach skorzysta豉 m這dzie 78 gimnazjów naszego Miasta i powiatu – w tym, z 26 gimnazjów bia這stockich (publicznych i niepublicznych) oraz 52 gimnazjów spoza Bia貫gostoku.

W ramach uczestnictwa uczniowie mieli okazj:
- zapozna si z prezentacjami ofert edukacyjnych szkó, cz瘰to ubogaconymi pokazami filmów o poszczególnych placówkach;
- uczestniczy w pokazach tematycznych, warsztatach (w zale積o軼i od profilu szko造), mi璠zy innymi: cukierniczym, hotelarskim, budowlanym, dekarskim, kosmetycznym, fryzjerskim, modowym, pokazie  i próbach spawania nowoczesnymi metodami MIG, MAG, alternatywnych instalacji grzewczych, elektryczno - elektronicznym, monta簑 urz康ze nowoczesnych instalacji grzewczych, urz康ze geodezyjnych, obrabiarek sterowanych numerycznie,
- obejrze specjalistyczne nowoczesne pracownie zawodowe,
- zapozna si z bogat ofert zaj耩 pozalekcyjnych,
- uzyska odpowiedzi na wa積e w kontek軼ie wyboru zawodu - pytania adresowane do uczniów i nauczycieli odwiedzanych placówek, itp.

ㄠcznie w warsztatach i innych niezwykle bogatych tematycznie prezentacjach, przygotowanych przez szko造 zawodowe Bia貫gostoku uczestniczy這 2610 osób, w tym:
-  2444 uczniów,
- 116 nauczycieli/opiekunów,
-  50 rodziców.

Inny rodzaj propozycji w ramach „TnRK”, stanowi造
• „Spotkania z przedstawicielami zawodów”

W dniach 22-23 lutego bie膨cego roku, odby造 si ww. „Spotkania…”, skierowane do m這dzie篡 planuj帷ej uzyskanie kwalifikacji na poziomie studiów wy窺zych. Specjali軼i oraz pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Bia造mstoku i Politechniki Bia這stockiej zaprezentowali zawody z bran篡 medycznej oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Organizatorem „Spotka…” by這 Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego. Spotkania zosta造 przeprowadzone w siedzibie LCDZ na ul. Sokólskiej 1. Cieszy造 si bardzo du篡m zainteresowaniem m這dzie篡. Troch 瘸l, 瞠 cenna inicjatywa w bie膨cym roku „przegra豉” z brakiem dofinansowania ze strony Samorz康u. Dotychczas w znacz帷ym stopniu nawet niewielkie 鈔odki finansowe, wygenerowane na ww. cel zwi瘯sza造 udzia m這dzie篡 w tego typu spotkaniach. A przecie wszyscy dobrze znamy 豉ci雟k maksym T. Liviusa -"S這wa ucz, przyk豉dy poci庵aj". Niestety z „prozaicznego” powodu – bior帷 pod uwag warto嗆 tych spotka, nie wszyscy zainteresowani uczniowie mieli szans na spotkanie „z tymi, którzy dla wielu mogliby sta si przyk豉dem godnym na郵adowania”.

W powy窺zych „Spotkaniach…” wzi窸y udzia 224 osoby z bia這stockich gimnazjów: nr 1,3,6,7,12,13,15,17,18,20,29s, 31, w tym-198 uczniów, 19 nauczycieli, 7 innych osób doros造ch.

• Wycieczki zawodoznawcze

W dniach 22 i 26 lutego 2016 r. Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego zorganizowa這 trzy wycieczki zawodoznawcze, w tym do Firm: Promotech Sp. z o.o., SaMASZ Sp. z o.o.  oraz do Drukarni 3-D Firmy ChM w Bia這stockim Parku Naukowo-Technologicznym. Uczniowie uzyskali informacje na temat dzia豉lno軼i firm oraz mieli mo磧iwo嗆 obejrze stanowiska pracy, prowadzone procesy technologiczne w zakresie obróbki metalu, przy u篡ciu obrabiarek nowej generacji/sterowanych numerycznie. Wiele uwagi po鈍i璚ono tak瞠 wymaganiom stawianym kandydatom, zainteresowanym prac w poszczególnych firmach.

W wycieczkach zawodoznawczych uczestniczyli uczniowie klas III z Publicznych Gimnazjów nr 8,18,24 w Bia造mstoku. ㄠcznie w wycieczkach wzi窸o udzia 46 uczestników, w tym: 42uczniów, 4 nauczycieli oraz 4 inne osoby doros貫.
ㄠcznie we wszystkich dzia豉niach „Tygodnia …” - V edycji 2016, uczestniczy這 2684 uczniów; 139 nauczycieli, 50 rodziców, 11 innych osób doros造ch; 陰cznie 2884 osoby.

M這dzie uczestnicz帷a w poszczególnych dzia豉niach, opiekunowie oraz rodzice pozytywnie oceniali zaprezentowan ofert. Zarówno przebogata propozycja przygotowana przez szko造 zawodowe, „Spotkania z przedstawicielami zawodów”, a tak瞠 „Wycieczki, zawodoznawcze”wprowadzaj帷e w niezwykle ciekaw rzeczywisto嗆 funkcjonowania poszczególnych firm, na co dzie zazwyczaj niedost瘼n dla wi瘯szo軼i uczestnicz帷ej w wyjazdach m這dzie篡, nauczycieli, tak瞠 doradców zawodowych, stanowi造 cenne 廝ód這 informacji i do鈍iadcze wa積ych dla przysz這軼i zawodowej najm這dszych uczestników.

Bardzo dzi瘯ujemy wszystkim szko這m ponadgimnazjalnym/zawodowym za podj璚ie wysi趾u organizacyjnego, zwi您anego z warsztatami i prezentacjami szkó. Sk豉damy serdeczne podzi瘯owania dyrektorom gimnazjów i kadrze nauczycielskiej za tak liczny udzia m這dzie篡 w ca這軼i dzia豉 i stworzenie uczniom znakomitej okazji do „refleksji nad sob, w kontek軼ie wyboru zawodu b康 軼ie磬i edukacyjnej w ramach tej kilkudniowej „peregrynacji” zawodowej. Pomimo wyra幡ie odczuwalnego ni簑 demograficznego, a 2700 uczniów skorzysta這 z ró積ych form prezentacji i promocji kszta販enia zawodowego, które daje du瞠 mo磧iwo軼i zdobycia poszukiwanych na rynku kwalifikacji zawodowych, a tym samym odniesienia zawodowego sukcesu w przysz這軼i.


Serdeczne podzi瘯owania sk豉damy Panu Wies豉wowi Joszczykowi - Dyrektorowi Zespo逝 Szkó Rolniczych w Bia造mstoku  za wsparcie techniczne w organizacji „Spotka z przedstawicielami zawodów”, poprzez u篡czenie profesjonalnego sprz皻u, umo磧iwiaj帷ego ich przeprowadzenie.

Bardzo dzi瘯ujemy Prezesom Firm: Promotech Sp. z o.o., SaMASZ Sp. z o.o., Drukarni 3-D Firmy ChM w Bia這stockim Parku Naukowo-Technologicznym oraz zaanga穎wanym w organizacj wycieczek zawodoznawczych - specjalistom, którzy z ogromnym profesjonalizmem i pasj dzielili si swoj wiedz i do鈍iadczeniem.

Liczymy na dalsze szerokie zaanga穎wanie w „TnRK” 鈔odowiska naszego Miasta w roku przysz造m. Znacz帷y wzrost uczestników w stosunku do roku ubieg貫go, jest najlepsz rekomendacj dla prowadzonych dzia豉.

Liczymy na dalsz wspó逍rac i zapraszamy ponownie za rok.  

Zobacz wi璚ej (galeria)

- Dyrekcja CKU i Zespó LCDZ/CKOpracowanie danych ze sprawozda szkó zawodowych i w豉snych LCDZ            
- Regina Miedzia這wska
- El瘺ieta Fidura
- Jacek Fidura       
    

 

 
 
Top!
Top!