Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Kronika arrow Wrzesień 2015 - 10-lecie
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Wrzesień 2015 - 10-lecie Email

2 września 2015 roku w Auli Magna Pałacu Branickich odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego 2015/2016. Podczas tej uroczystości, zgodnie z tradycją, docenieni zostali uczniowie i nauczyciele. Prezydent Miasta Białegostoku - Pan Tadeusz Truskolaski uhonorował ich medalami „Diligentiae – za pilność”.

To szczególne odznaczenie zostało ustanowione w 1786 roku przez króla Stanisława Augusta w celu wyróżnienia najlepszych uczniów szkół Komisji Edukacji Narodowej. I to w Białymstoku. Tu bowiem król świętował jubileusz 20-lecia swojej koronacji. Tuż przed  wyjazdem odwiedził szkołę i kazał sobie przedstawić najpilniejszych uczniów, których własnoręcznie odznaczył medalami „Diligentiae” – złotym i srebrnym.

Obecnie władze oświatowe nadają medale „Diligentiae – za pilność” najbardziej zasłużonym uczniom, którzy dążyli do zdobywania wiedzy, przejawiali aktywność społeczną, dbali o rozwój własnej osobowości oraz ich nauczycielom – mistrzom, którzy swoją postawą, kreatywnością, umiejętnym towarzyszeniem w procesie uczenia się byli wzorem dla swoich podopiecznych. Wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku: pani Katarzyna Woźniak – słuchaczka III Liceum Ogólnokształcącego oraz pani Ewa Jancewicz – nauczyciel geografii.

 

 


Spotkanie zespołu LCDZ inaugurujące współpracę ze szkolnymi koordynatorami doradztwa zawodowego

 

      W dniu 22 września 2015 r. odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie zespołu LCDZ ze szkolnymi koordynatorami ds. doradztwa zawodowego z białostockich szkół. Na spotkaniu obecna była  Pani Teresa Chrostowska – Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego. Spotkanie rozpoczęła Pani Regina Miedziałowska - Kierownik LCDZ, która powitała zgromadzonych gości i przedstawiła program spotkania.
     Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w bieżącym roku szkolnym realizować będzie głównie zadania wynikające z:

  • Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 – Wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
  • Priorytetów Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2015/2016 – w ramach działania kierunkowego Orientacja zawodowa na etapie kształcenia przedzawodowego,
  • Strategii Rozwoju Centrum Kształcenia Ustawicznego na lata 2011-2015 plus.

        Podczas spotkania zespół LCDZ przedstawił propozycje organizacji zajęć grupowych i indywidualnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych przedsięwzięć (konkursy, Ogólnopolski Tydzień Kariery, Tydzień na Rzecz Kariery, konferencja, itd.) przewidzianych do realizacji w bieżącym roku szkolnym.
        Po spotkaniu szkolni koordynatorzy doradztwa zawodowego podczas indywidualnych rozmów z doradcami zawodowymi przedstawili swoje propozycje i oczekiwania dotyczące współpracy w roku szkolnym 2015/2016.

Dziękujemy za bardzo liczne przybycie i życzymy owocnej pracy.

Zespół LCDZ

Zobacz galerię zdjęć

Image

Image

ImageWażne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy…

 

30 września 2015 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku obchodziło Jubileusz 10-lecia istnienia placówki. Dyrekcja, pracownicy, słuchacze oraz zaproszeni goście wspólnie uczestniczyli w uroczystych obchodach Jubileuszu, którego hasłem przewodnim stały się słowa Jacquesa Delorsa – cztery filary edukacji dorosłych – zapisane w raporcie Unesco Edukacja w niej jest ukryty skarb:

uczyć się, aby wiedzieć
uczyć się, aby działać
uczyć się, aby żyć wspólnie
uczyć, się być.

Gości już od progu witały uśmiechnięte pracownice Centrum, które ucharakteryzowane były w stylu lat 50. XX wieku.  Na znak wspólnego świętowania przypinały uczestnikom wydarzenia pamiątkowy kotylion w kolorach nowego logo Centrum.  O godzinie 10:00 aktu odsłonięcia pamiątkowej tablicy w budynku przy ulicy Żabiej 5 dokonali: pan Rafał Rudnicki - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, pan Kazimierz Dudziński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta  Białegostoku oraz pani Bożena Barbara Krasnodębska – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Ksiądz kanonik Tadeusz Żdanuk - proboszcz parafii pod wezwaniem św. Rocha w Białymstoku oraz ksiądz mitrat Jan Fiedorczuk - proboszcz parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku poświęcili tablicę. Następnie zabytkowe samochody oraz autobus „ogórek” przewiozły uczestników uroczystości do restauracji Lipcowy ogród, gdzie miała miejsce uroczysta gala podsumowująca 10 lat pracy placówki. Swą obecnością tę część uroczystości zaszczycili: pan Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty, pan Adam Poliński- Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku,  pan Kazimierz Dudziński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta, pani Lucja Orzechowska – Dyrektor Departamentu Edukacji, przedstawiciele związków zawodowych, uczelni wyższych, pracodawcy, dyrektorzy szkół.  Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali wzruszających słów pani Bożeny Barbary Krasno dębskiej – dyrektora Centrum, która szczególną uwagę zwracała na rolę współpracy w budowaniu wizerunku i wartości placówki. Wystąpienia okolicznościowe gości potwierdzały słowa wcześniej wypowiedziane przez panią dyrektor.  Tego dnia padły liczne słowa uznania i podziwu dla podejmowanych  działań, a także ważne deklaracje dalszej współpracy. Swą wdzięczność za wkład w rozwój Centrum pani dyrektor wyraziła wręczając  symboliczne róże.  Występ kwartetu smyczkowego uświetnił wrześniową uroczystość. Przez cały czas trwania uroczystości można było dokonać okolicznościowych wpisów do Księgi Pamiątkowej.

Po części oficjalnej zebrani zostali zaproszeni do pamiątkowego zdjęcia wykonanego zabytkowym aparatem fotograficznym oraz na okolicznościowy poczęstunek. Przed nami kolejne cele i wyzwania. Z nadzieją patrzymy w przyszłość, chcemy budować ją wspólnie z innymi i dla dobra  wspólnego. Tylko razem możemy pokonywać nawet najwyższe szczyty, a tych do zdobycia pozostaje wciąż tak wiele…

Zobacz więcej (galeria)

 

  
 
 
Top!
Top!