Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kwalifikacyjne kursy zawodowe arrow Egzamin zawodowy
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Egzamin zawodowy 2017/2018 Email

Egzamin potwierdzaj帷y kwalifikacje w zawodzie – sesja stycze-luty 2018 r. 

 

Wykaz zdaj帷ych cz窷 pisemna KKZ STYCZE LUTY 2018

Wykaz zdaj帷ych KKZ cz窷 praktyczna STYCZE LUTY 2018

 

 

                         Zaj璚ia przygotowuj帷e do egzaminów zawodowych 

                              w sesji stycze-luty 2018 roku

   

Nazwa kwalifikacji/kursu

Termin, godzina, miejsce

Prowadz帷y zaj璚ia

A.20. gr. 9. Rejestracja i obróbka obrazu

10 stycznia (鈔oda) godz. 17.00.

sala nr 6 przy ul. 畝biej 5 

Maria Jolanta Korzeniecka 

 11 stycznia  (czwartek) godz. 17.00 

sala nr 214 przy ul. Sokólskiej 1 

Andrzej Górski 

A.25. gr. 6. Wykonywanie 
i realizacja projektów multimedialnych

12 stycznia (pi徠ek) godz. 17.00.

sala nr 6 przy ul. 畝biej 5 

 

 14 stycznia (niedziela) godz. 11.00.

 sala nr 6 przy ul. 畝biej 5 

 

 

Ewa Daszuta

 

 

 

 

16 stycznia (wtorek) godz.16:00 

sala nr 6 przy ul. 畝biej 5 

 

El瘺ieta Leszczy雟ka 

A.31. gr. 2. Zarz康zanie 鈔odkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

7 stycznia (niedziela) godz. 10.00.

sala nr 6 przy ul. 畝biej 5 

 

Iwona Kulikowska

 

A.55. gr. 2. Drukowanie cyfrowe

13 stycznia (sobota) godz. 10.00.

sala nr 2 przy ul. 畝biej 5 

 

Janusz Maksimiuk

E.12. gr. 1. Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz康ze peryferyjnych

17 stycznia (鈔oda) godz. 16.00.

sala nr 6 przy ul. 畝biej 5 

 

Kamila Wo貫jko

E.13. gr. 1. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

16 stycznia (wtorek) godz. 16.00.

 

sala nr 33 przy ul. Ciep貫j 32

 

Kamila Wo貫jko

R.16. gr. 2. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

3 stycznia (鈔oda) godz. 15.30.

 

sala nr 2 przy ul. 畝biej 5

 

Iwona Daniela Pro鎍zuk

R.21. gr. 3. Projektowanie, urz康zanie i piel璕nacja ro郵innych obiektów architektury krajobrazu

9 stycznia (wtorek) godz. 17.15.

sala nr 2 przy ul. 畝biej 5 

Gra篡na Nosal

R.26. gr. 2. Wykonywanie kompozycji florystycznych

5 stycznia (pi徠ek) godz. 16.00.

sala nr 1 przy ul. 畝biej 5 

8 stycznia (poniedzia貫k) godz.16.00. sala nr 1 przy ul. 畝biej 5 

 

 

Gra篡na Nosal

            


 

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje 

w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

na podstawie „INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJ。EGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowi您uj帷a  w roku szkolnym 2017/2018 opublikowanej przez Centraln Komisj Egzaminacyjn

(…)

3.5. Zg豉szanie zdaj帷ych do egzaminu

1.    Zdaj帷y, który zamierza przyst徙i do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje 
w zawodzie, sk豉da pisemn deklaracj przyst徙ienia do tego egzaminu.

2.    Deklaracja zawiera:

a.  dane osobowe: imi (imiona) i nazwisko zdaj帷ego, numer  PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – seri i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego to窺amo嗆, dat i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe, w szczególno軼i adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;

b.  nazw i symbol cyfrowy zawodu oraz nazw kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacj zawodów szkolnictwa zawodowego, w zakresie której zdaj帷y zamierza przyst徙i do egzaminu zawodowego, a tak瞠 oznaczenie tej kwalifikacji, zgodnie z podstaw programow kszta販enia w zawodach;

c.   informacj, po raz który zdaj帷y przyst瘼uje do egzaminu zawodowego;

d.   informacj, do której cz窷ci egzaminu zawodowego zdaj帷y zamierza przyst徙i ponownie – w przypadku ponownego przyst瘼owania do egzaminu zawodowego przez zdaj帷ego.

3.   Deklaracja zawiera o鈍iadczenie zdaj帷ego o wyra瞠niu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).

(…)

6.  Osoba, która uko鎍zy豉 kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpo鈔ednio po jego uko鎍zeniu sk豉da deklaracj podmiotowi prowadz帷emu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z za鈍iadczeniem o uko鎍zeniu tego kursu – (Za陰cznik 3b.).

 

7.  Osoba uczestnicz帷a w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który ko鎍zy si nie pó幡iej ni na miesi帷 przed terminem egzaminu zawodowego, sk豉da deklaracj podmiotowi prowadz帷emu kwalifikacyjny kurs zawodowy – (Za陰cznik 3b.). Za鈍iadczenie o uko鎍zeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedk豉da podmiotowi prowadz帷emu ten kurs niezw這cznie po jego uko鎍zeniu.

 

8.   Osoba, która uko鎍zy豉 kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie z這篡豉 deklaracji podmiotowi prowadz帷emu kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz osoba, która ponownie przyst瘼uje do egzaminu zawodowego, sk豉daj deklaracj dyrektorowi okr璕owej komisji egzaminacyjnej wraz z za鈍iadczeniem o uko鎍zeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – (Za陰cznik 3b.)

(…)

15.   Ucze, absolwent, osoba, która uko鎍zy豉 kwalifikacyjny kurs zawodowy, sk豉daj deklaracj nie pó幡iej ni na 4 miesi帷e przed terminem egzaminu zawodowego.

(…)

18.   W przypadku ponownego przyst瘼owania do egzaminu zawodowego przez zdaj帷ego, który nie zda tego egzaminu, deklaracj sk豉da si po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

(…)

3.6. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i mo磧iwo軼i psychofizycznych zdaj帷ych

(…)

4.2.  Osoba, która:

a.    uko鎍zy豉 kwalifikacyjny kurs zawodowy,

b.    uko鎍zy豉 praktyczn nauk zawodu doros造ch lub przyuczenie do pracy doros造ch 
i zosta豉 zg這szona przez starost do okr璕owej komisji egzaminacyjnej,

c.    spe軟ia warunki dopuszczenia do eksternistycznego egzaminu zawodowego,

d.   posiada 鈍iadectwo szkolne lub inny dokument wydany za granic uznane za równorz璠ne z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej wykszta販enia 鈔edniego lub wykszta販enia zasadniczego zawodowego albo równorz璠nego 鈍iadectwu uko鎍zenia odpowiedniej szko造 ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, mo瞠 mie dostosowane warunki lub form przeprowadzenia egzaminu na podstawie za鈍iadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub za鈍iadczenia lekarskiego potwierdzaj帷ego wyst瘼owanie danej dysfunkcji lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenia wydanych na wcze郾iejszym etapie kszta販enia.

(…)

6.     Dokumenty stanowi帷e podstaw dostosowania warunków i formy egzaminu s do陰czane do:

a.    deklaracji przyst徙ienia do egzaminu – w przypadku ucznia, s逝chacza, absolwenta, osoby, która uko鎍zy豉 kwalifikacyjny kurs zawodowy (lub ucz瘰zcza na kurs, który zako鎍zy si nie pó幡iej ni na miesi帷 przed terminem egzaminu zawodowego) oraz osoby, o której mowa w ppkt. 4.2.d.

 

Wa積e terminy

W roku 2018 s tylko dwie sesje egzaminacyjne – stycze-luty i czerwiec-lipiec

- mo磧iwe jest zg豉szanie osób tylko na jedn sesj w roku,

- osoby zg這szone na sesj stycze-luty 2018 nie b璠 mog造 by zg這szone na sesj czerwiec-lipiec 2018 r.

Osoby te ponownie mog przyst徙i w kolejnej mo磧iwej sesji – dopiero za rok w sesji stycze-luty 2019 r,

- natomiast osoby zg這szone na sesj czerwiec-lipiec 2017 r. ponownie mog przyst徙i w kolejnej mo磧iwej sesji – w sesji stycze-luty 2018 r.

Sesja stycze – luty 2018

Termin sk豉dania deklaracji: 9 wrze郾ia 2017 roku

Cz窷 pisemna egzaminu: 11 stycznia 2018 roku

Cz窷 praktyczna egzaminu: od 12 stycznia do 17 lutego 2018 roku (wg. harmonogramu)

Termin og豉szania wyników egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje w zawodzie dla sesji stycze – luty 2017: 23 marca 2018 roku

Sesja czerwiec – lipiec 2018

Termin sk豉dania deklaracji: 15 lutego 2018 roku

Cz窷 pisemna egzaminu: 19 czerwca 2018 roku

Cz窷 praktyczna egzaminu: od 22 czerwca do 4 lipca 2018 roku (wg. harmonogramu)

Termin og豉szania wyników egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2017: 31 sierpnia 2018 roku 

 

Czytaj wi璚ej na stronie Okr璕owej Komisji Egzaminacyjne w υm篡

 

 

 

 

 

 

 
 
Top!
Top!