Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kwalifikacyjne kursy zawodowe arrow Egzamin zawodowy
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Egzamin zawodowy 2018/2019 Email

 

 

 

 

Egzamin potwierdzaj帷y kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2018 r. 

 

Wykaz zdaj帷ych cz窷 pisemna KKZ  Czerwiec Lipiec 2018

Wykaz zdaj帷ych KKZ cz窷 praktyczna Czerwiec Lipiec 2018

            Zaj璚ia przygotowuj帷e do egzaminów zawodowych 

                     w sesji stycze-luty 2019 roku

 

 

Nazwa kwalifikacji/kursu

Termin, godzina, miejsce

Prowadz帷y zaj璚ia

A.20. gr. 11. Rejestracja i obróbka obrazu

08 stycznia (wtorek) godz. 17.00.

sala nr 33 przy ul. Ciep貫j 32

09 stycznia (鈔oda) godz. 17.00.

sala nr 33  przy ul. Ciep貫j 32

 

Maria Jolanta Korzeniecka

 

22 grudnia (sobota) godz. 08.30. – 11.30

sala nr 32 przy ul. Ciep貫j 32

05 stycznia (sobota) godz. 11.00. – 14.30.

sala nr 32 przy ul. Ciep貫j 32

Andrzej Górski

A.54. gr. 6. Przygotowywanie materiaów graficznych do procesu drukowania

05 stycznia (sobota) godz. 09.00.

sala nr 6 przy ul. 畝biej 5

Ewa Daszuta

08 stycznia (wtorek) godz. 16.30.

sala nr 2 przy ul. 畝biej 5

 

Janusz Maksimiuk

R.21. gr. 4. Projektowanie, urz康zanie  i piel璕nacja ro郵innych obiektów architektury krajobrazu

05 stycznia (sobota) godz. 09.00

sala nr 3 przy ul. Ciep貫j 32

Marzena Gaszewska

R.26. gr. 3. Wykonywanie kompozycji florystycznych

03 stycznia (czwartek) godz. 16.00.

sala nr 1 przy ul. 畝biej 5 

Joanna Tylicka

03 stycznia (czwartek) godz. 15.00.

sala nr 1 przy ul. 畝biej 5 

Gra篡na Nosal

A.36. gr. 8. Prowadzenie rachunkowo軼i

11 stycznia (pi徠ek) godz. 16.00.

sala nr 33 przy ul. Ciep貫j 32

Ludmi豉 Alina Smyk

A.65. gr. 5. Rozliczanie wynagrodze i danin publicznych

11 stycznia (pi徠ek) godz. 16.30.

sala nr 4 przy ul. 畝biej 5 

Marlena Piku豉

A.30. gr. 4. Organizacja                              i monitorowanie przep造wu zasobów            i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

05 stycznia (sobota) godz. 12.15.

sala nr 6 przy ul. 畝biej 5 

Iwona Kulikowska

 

            


 

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje 

w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

na podstawie „INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJ。EGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowi您uj帷a  w roku szkolnym 2018/2019” opublikowanej przez Centraln Komisj Egzaminacyjn

(…)

3.5. Zg豉szanie zdaj帷ych do egzaminu

1.    Zdaj帷y, który zamierza przyst徙i do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje 
w zawodzie, sk豉da pisemn deklaracj przyst徙ienia do tego egzaminu.

2.    Deklaracja zawiera:

a.  dane osobowe: imi (imiona) i nazwisko zdaj帷ego, numer  PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – seri i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego to窺amo嗆, dat i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe, w szczególno軼i adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;

b.  nazw i symbol cyfrowy zawodu oraz nazw kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacj zawodów szkolnictwa zawodowego, w zakresie której zdaj帷y zamierza przyst徙i do egzaminu zawodowego, a tak瞠 oznaczenie tej kwalifikacji, zgodnie z podstaw programow kszta販enia w zawodach;

c.   informacj, po raz który zdaj帷y przyst瘼uje do egzaminu zawodowego;

d.   informacj, do której cz窷ci egzaminu zawodowego zdaj帷y zamierza przyst徙i ponownie – w przypadku ponownego przyst瘼owania do egzaminu zawodowego przez zdaj帷ego.

e.   informacj o do陰czonych do deklaracji za陰cznikach (np. 鈍iadectwo uko鎍zenia szko造)

3.   Deklaracja zawiera o鈍iadczenie zdaj帷ego o wyra瞠niu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).

(…)

6.  Osoba, która uko鎍zy豉 kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpo鈔ednio po jego uko鎍zeniu sk豉da deklaracj podmiotowi prowadz帷emu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z za鈍iadczeniem o uko鎍zeniu tego kursu – (Za陰cznik 3b.).

 

7.  Osoba uczestnicz帷a w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który ko鎍zy si nie pó幡iej ni na miesi帷 przed terminem egzaminu zawodowego, sk豉da deklaracj podmiotowi prowadz帷emu kwalifikacyjny kurs zawodowy – (Za陰cznik 3b.). Za鈍iadczenie o uko鎍zeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedk豉da podmiotowi prowadz帷emu ten kurs niezw這cznie po jego uko鎍zeniu.

 

8.   Osoba, która uko鎍zy豉 kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie z這篡豉 deklaracji podmiotowi prowadz帷emu kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz osoba, która ponownie przyst瘼uje do egzaminu zawodowego, sk豉daj deklaracj dyrektorowi okr璕owej komisji egzaminacyjnej wraz z za鈍iadczeniem o uko鎍zeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – (Za陰cznik 3b.)

(…)

15.   Ucze, absolwent, osoba, która uko鎍zy豉 kwalifikacyjny kurs zawodowy, sk豉daj deklaracj nie pó幡iej ni na 4 miesi帷e przed terminem egzaminu zawodowego.

(…)

18.   W przypadku ponownego przyst瘼owania do egzaminu zawodowego przez zdaj帷ego, który nie zda tego egzaminu, deklaracj sk豉da si po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

(…)

3.6. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i mo磧iwo軼i psychofizycznych zdaj帷ych

(…)

4.2.  Osoba, która:

a.    uko鎍zy豉 kwalifikacyjny kurs zawodowy,

b.    uko鎍zy豉 praktyczn nauk zawodu doros造ch lub przyuczenie do pracy doros造ch 
i zosta豉 zg這szona przez starost do okr璕owej komisji egzaminacyjnej,

c.    spe軟ia warunki dopuszczenia do eksternistycznego egzaminu zawodowego,

d.   posiada 鈍iadectwo szkolne lub inny dokument wydany za granic uznane za równorz璠ne z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej wykszta販enia 鈔edniego lub wykszta販enia zasadniczego zawodowego albo równorz璠nego 鈍iadectwu uko鎍zenia odpowiedniej szko造 ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, mo瞠 mie dostosowane warunki lub form przeprowadzenia egzaminu na podstawie za鈍iadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub za鈍iadczenia lekarskiego potwierdzaj帷ego wyst瘼owanie danej dysfunkcji lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenia wydanych na wcze郾iejszym etapie kszta販enia.

(…)

6.     Dokumenty stanowi帷e podstaw dostosowania warunków i formy egzaminu s do陰czane do:

a.    deklaracji przyst徙ienia do egzaminu – w przypadku ucznia, s逝chacza, absolwenta, osoby, która uko鎍zy豉 kwalifikacyjny kurs zawodowy (lub ucz瘰zcza na kurs, który zako鎍zy si nie pó幡iej ni na miesi帷 przed terminem egzaminu zawodowego) oraz osoby, o której mowa w ppkt. 4.2.d.

 

 

 

 

 

 

Wa積e terminy

W roku 2019 s tylko dwie sesje egzaminacyjne – stycze-luty i czerwiec-lipiec

- osoby zg這szone na sesj stycze-luty 2019 obecne na egzaminie, a którym nie uda si zaliczy egzaminów,
w ci庵u 7 dni od daty og這szenia wyników b璠 mog造 z這篡 deklaracj ponownego przyst徙ienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019)

- osoby zg這szone na sesj stycze-luty 2019, które z ró積ych przyczyn nie zg這sz si na egzamin, mog ponownie przyst徙i do egzaminu dopiero za rok,  w sesji egzaminacyjnej stycze-luty 2020 r,

Sesja stycze – luty 2019

Termin sk豉dania deklaracji: do 09 wrze郾ia 2019 roku

Cz窷 pisemna egzaminu: 10 stycznia 2019 roku

Cz窷 praktyczna egzaminu: od 09 stycznia do 16 lutego 2019 roku (wg. harmonogramu)

Termin og豉szania wyników egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje w zawodzie dla sesji stycze – luty 2019: 24 maj 2019 roku.

Sesja czerwiec – lipiec 2019

Termin sk豉dania deklaracji: do 18 lutego 2019 roku lub
                                             do 29 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu
                                             potwierdzaj帷ego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego
                                             przyst瘼owania do egzaminu przez zdaj帷ych, którzy nie zdali tego egzaminu
                                             w sesji stycze-luty 2019*
                                            
* Uwaga: dotyczy tylko osób, które zg這si造 si na egzamin.

Cz窷 pisemna egzaminu: 18 czerwca 2019 roku

Cz窷 praktyczna egzaminu: od 17 czerwca do 4 lipca 2019 roku (wg. harmonogramu)

 

Termin og豉szania wyników egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2019: 30 sierpnia 2019 roku.

 

Czytaj wi璚ej na stronie  Okr璕owej Komisji Egzaminacyjne w υm篡

 


 

 
 
Top!
Top!