Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kwalifikacyjne kursy zawodowe arrow Egzamin zawodowy
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Egzamin zawodowy 2018/2019 Email

 

 

 

 

Egzamin potwierdzaj帷y kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2018 r. 

 

Wykaz zdaj帷ych cz窷 pisemna KKZ  Czerwiec Lipiec 2018

Wykaz zdaj帷ych KKZ cz窷 praktyczna Czerwiec Lipiec 2018

 


           


 

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje 

w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

na podstawie „INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJ。EGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowi您uj帷a  w roku szkolnym 2018/2019” opublikowanej przez Centraln Komisj Egzaminacyjn

(…)

3.5. Zg豉szanie zdaj帷ych do egzaminu

1.    Zdaj帷y, który zamierza przyst徙i do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje 
w zawodzie, sk豉da pisemn deklaracj przyst徙ienia do tego egzaminu.

2.    Deklaracja zawiera:

a.  dane osobowe: imi (imiona) i nazwisko zdaj帷ego, numer  PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – seri i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego to窺amo嗆, dat i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe, w szczególno軼i adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;

b.  nazw i symbol cyfrowy zawodu oraz nazw kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacj zawodów szkolnictwa zawodowego, w zakresie której zdaj帷y zamierza przyst徙i do egzaminu zawodowego, a tak瞠 oznaczenie tej kwalifikacji, zgodnie z podstaw programow kszta販enia w zawodach;

c.   informacj, po raz który zdaj帷y przyst瘼uje do egzaminu zawodowego;

d.   informacj, do której cz窷ci egzaminu zawodowego zdaj帷y zamierza przyst徙i ponownie – w przypadku ponownego przyst瘼owania do egzaminu zawodowego przez zdaj帷ego.

e.   informacj o do陰czonych do deklaracji za陰cznikach (np. 鈍iadectwo uko鎍zenia szko造)

3.   Deklaracja zawiera o鈍iadczenie zdaj帷ego o wyra瞠niu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).

(…)

6.  Osoba, która uko鎍zy豉 kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpo鈔ednio po jego uko鎍zeniu sk豉da deklaracj podmiotowi prowadz帷emu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z za鈍iadczeniem o uko鎍zeniu tego kursu – (Za陰cznik 3b.).

 

7.  Osoba uczestnicz帷a w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który ko鎍zy si nie pó幡iej ni na miesi帷 przed terminem egzaminu zawodowego, sk豉da deklaracj podmiotowi prowadz帷emu kwalifikacyjny kurs zawodowy – (Za陰cznik 3b.). Za鈍iadczenie o uko鎍zeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedk豉da podmiotowi prowadz帷emu ten kurs niezw這cznie po jego uko鎍zeniu.

 

8.   Osoba, która uko鎍zy豉 kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie z這篡豉 deklaracji podmiotowi prowadz帷emu kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz osoba, która ponownie przyst瘼uje do egzaminu zawodowego, sk豉daj deklaracj dyrektorowi okr璕owej komisji egzaminacyjnej wraz z za鈍iadczeniem o uko鎍zeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – (Za陰cznik 3b.)

(…)

15.   Ucze, absolwent, osoba, która uko鎍zy豉 kwalifikacyjny kurs zawodowy, sk豉daj deklaracj nie pó幡iej ni na 4 miesi帷e przed terminem egzaminu zawodowego.

(…)

18.   W przypadku ponownego przyst瘼owania do egzaminu zawodowego przez zdaj帷ego, który nie zda tego egzaminu, deklaracj sk豉da si po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

(…)

3.6. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i mo磧iwo軼i psychofizycznych zdaj帷ych

(…)

4.2.  Osoba, która:

a.    uko鎍zy豉 kwalifikacyjny kurs zawodowy,

b.    uko鎍zy豉 praktyczn nauk zawodu doros造ch lub przyuczenie do pracy doros造ch 
i zosta豉 zg這szona przez starost do okr璕owej komisji egzaminacyjnej,

c.    spe軟ia warunki dopuszczenia do eksternistycznego egzaminu zawodowego,

d.   posiada 鈍iadectwo szkolne lub inny dokument wydany za granic uznane za równorz璠ne z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej wykszta販enia 鈔edniego lub wykszta販enia zasadniczego zawodowego albo równorz璠nego 鈍iadectwu uko鎍zenia odpowiedniej szko造 ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, mo瞠 mie dostosowane warunki lub form przeprowadzenia egzaminu na podstawie za鈍iadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub za鈍iadczenia lekarskiego potwierdzaj帷ego wyst瘼owanie danej dysfunkcji lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenia wydanych na wcze郾iejszym etapie kszta販enia.

(…)

6.     Dokumenty stanowi帷e podstaw dostosowania warunków i formy egzaminu s do陰czane do:

a.    deklaracji przyst徙ienia do egzaminu – w przypadku ucznia, s逝chacza, absolwenta, osoby, która uko鎍zy豉 kwalifikacyjny kurs zawodowy (lub ucz瘰zcza na kurs, który zako鎍zy si nie pó幡iej ni na miesi帷 przed terminem egzaminu zawodowego) oraz osoby, o której mowa w ppkt. 4.2.d.

 

 

 

 

 

 

Wa積e terminy

W roku 2019 s tylko dwie sesje egzaminacyjne – stycze-luty i czerwiec-lipiec

- osoby zg這szone na sesj stycze-luty 2019 obecne na egzaminie, a którym nie uda si zaliczy egzaminów,
w ci庵u 7 dni od daty og這szenia wyników b璠 mog造 z這篡 deklaracj ponownego przyst徙ienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019)

- osoby zg這szone na sesj stycze-luty 2019, które z ró積ych przyczyn nie zg這sz si na egzamin, mog ponownie przyst徙i do egzaminu dopiero za rok,  w sesji egzaminacyjnej stycze-luty 2020 r,

Sesja stycze – luty 2019

Termin sk豉dania deklaracji: do 09 wrze郾ia 2019 roku

Cz窷 pisemna egzaminu: 10 stycznia 2019 roku

Cz窷 praktyczna egzaminu: od 09 stycznia do 16 lutego 2019 roku (wg. harmonogramu)

Termin og豉szania wyników egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje w zawodzie dla sesji stycze – luty 2019: 24 maj 2019 roku.

Sesja czerwiec – lipiec 2019

Termin sk豉dania deklaracji: do 18 lutego 2019 roku lub
                                             do 29 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu
                                             potwierdzaj帷ego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego
                                             przyst瘼owania do egzaminu przez zdaj帷ych, którzy nie zdali tego egzaminu
                                             w sesji stycze-luty 2019*
                                            
* Uwaga: dotyczy tylko osób, które zg這si造 si na egzamin.

Cz窷 pisemna egzaminu: 18 czerwca 2019 roku

Cz窷 praktyczna egzaminu: od 17 czerwca do 4 lipca 2019 roku (wg. harmonogramu)

 

Termin og豉szania wyników egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2019: 30 sierpnia 2019 roku.

 

Czytaj wi璚ej na stronie  Okr璕owej Komisji Egzaminacyjne w υm篡

 


 

 
 
Top!
Top!