Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Rok Szkoły Zawodowców arrow Konferencja wojewódzka Kształcenie zawodowe a lokalny rynek pracy"
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Konferencja wojewódzka Kształcenie zawodowe a lokalny rynek pracy" Email

W dniu 7 października 2014 r. w godz. 11.00 – 14.00 odbyła się konferencja szkoleniowo-informacyjna pt.: „Kształcenie zawodowe a lokalny rynek pracy". Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół i placówek, w województwie podlaskim zorganizowana z inicjatywy Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Cele konferencji:
•    wymiana doświadczeń w zakresie kreowania strategii kształcenia w zawodach,
•    przykłady dobrej praktyki w zakresie efektów kształcenia zawodowego (na przykładzie wybranych szkół),
•    ukazanie roli i znaczenia udziału pracodawców w podniesieniu efektów kształcenia zawodowego,
•    charakterystyka losów absolwentów na lokalnym rynku pracy.

W konferencji udział wzięli m.in.:
Pan Eugeniusz Mróczyński – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
Pani Ewa Piotrowska-Lipska – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
Pani Katarzyna Nowak – przedstawiciel starosty powiatu sokólskiego,
Pan Wojciech Winogrodzki – prezes Podlaskiego Związku Pracodawców,
Pani Dorota Bujnowska - kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Białymstoku,
Pani Joanna Matlak - specjalista ds. rynku pracy WUP w Białymstoku.

Przedstawiciele placówek doskonalenia:
Pani Lucyna Poczobut – konsultant CEN w Suwałkach,
Pani Lucyna Brajer – doradca metodyczny MODM w Białymstoku.

Pracodawcy:
Pan Michał Charkiewicz – Prezes Zarządu ChM sp. z o.o.,
Pani Joanna Tylicka - Studio Florystyczne LAURUS,
Pan Michał Grzybowski - MIRYAN Ośrodek Szkolenia BHP (reprezentujący Pana Mirosława Grzybowskiego),
Pan Michał Hareniuk - MIRYAN Ośrodek Szkolenia BHP,
Pan Ireneusz Alaszkiewicz - AUTO-POMOC AAA.

W konferencji uczestniczyło 58 osób. Oprócz gości obecni byli także przedstawiciele szkół z Zambrowa, Suwałk, Kolna, Łap, Hajnówki i Białegostoku (w tym: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, kierownicy kształcenia praktycznego, przewodniczący KPZ i nauczyciele).

Wnioski i spostrzeżenia
1.  Programy nauczania w niewielkim stopniu są opiniowane przez pracodawców (badania KOWEZIU).
2.  Następuje systematyczny wzrost oczekiwań podlaskich przedsiębiorców wobec pracowników.
3.  Przedsiębiorcy (podlascy) potrzebują wysoko wykwalifikowanych pracowników (absolwentów) „fachowiec w zawodzie”.
4.  Niezbędna jest systematyczna preorientacja zawodowa (już od szkoły podstawowej), również dla rodziców.
5.  Ważne są relacje nie tylko szkoła-pracodawca, ale też szkoła-absolwent (od absolwenta szkoła uzyska informacje czy dobrze kształci).
6.  Ważny jest system śledzenia losów absolwentów – to rola szkoły – tworzenie systemu badania losów absolwentów.
7.  Pracownicy muszą kształcić się ustawicznie. Taką świadomość powinni posiadać uczniowie i absolwenci. Powinien być stworzony system umożliwiający takie kształcenie.
8.  Promocja szkolnictwa zawodowego w mediach.
9.  Wpływ pracodawców na kierunki kształcenia.
10.  Ważna jest rola specjalistów (z zakładów pracy) w kształceniu zawodowym – uzyskiwanie na bieżąco najnowszych informacji.
11.  Główny problem w kształceniu zawodowym to zbyt duża liczebność grup, a raczej brak podziału klasy na grupy.
12.  Należałoby rozpocząć badania predyspozycji zawodowych wśród uczniów gimnazjum, a jeszcze lepiej szkoły podstawowej.
13.  Projekty unijne realizowane w szkołach pozwalają na doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych, również poprzez realizację dodatkowych praktyk zawodowych.
14.  Projekty unijne pozwalają na doposażenie pracowni zawodowych.
15.  Pojawił się problem z wkomponowaniem egzaminów zawodowych w realia szkolne pod kątem organizacyjnym (szczególnie przy dużej liczbie uczniów w szkole).
16.  Dobrze przygotowany absolwent szkoły zawodowej to wypadkowa następujących części składowych: dobry nauczyciel, dobra baza, współpraca z pracodawcami.


 
 
Top!
Top!