Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Rok Szkoły Zawodowców arrow Seminarium "Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Jeśli nie mądry samorząd to kto?"
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Seminarium "Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Jeśli nie mądry samorząd to kto?" Email
W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej bieżącego roku szkolnego „Rokiem Szkoły Zawodowców”, Prezydent Miasta Białegostoku zorganizował seminarium pt. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Jeśli nie mądry samorząd to kto?”. Ww. przedsięwzięcie odbyło się 27 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku w Białymstoku. W przygotowanie i realizację znaczącej części merytorycznej seminarium było zaangażowane Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku/Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego.

W Seminarium uczestniczyli dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, poradni psychologiczno–pedagogicznych, doradcy metodyczni oraz szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele z poszczególnych szkół odpowiedzialni za realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego wraz z przedstawicielami samorządu uczniowskiego klas programowo najwyższych liceum i zespołów szkół zawodowych.

Seminarium otworzył Prezydent Miasta Białegostoku – dr. hab. Tadeusz Truskolaski, a całość prowadziła Lucja Orzechowska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ponadto, Pani L. Orzechowska, tytułem wprowadzenia w tematykę, przedstawiła działania kierunkowe Miasta Białegostoku.

Następny punkt programu stanowiła prezentacja wyników badań pt. „Świadomy wybór szkoły”, przeprowadzonych w ramach wspomnianych powyżej działań kierunkowych – przedstawiona przez Bożenę Barbarę Krasnodębską – Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Z ofertą Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego zapoznała zebranych – Regina Miedziałowska – kierownik Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego.

Pan Wojciech Kreft - Przewodniczący Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej - Gość specjalny spotkania w swoim wystąpieniu pt., „Jeśli nie mądry samorząd to kto?, przedstawił koncepcję dalszego rozwoju zintegrowanego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w naszym Mieście i środowisku.

Podczas spotkania była możliwość wzięcia udziału w dyskusji. Ponadto w trakcie trwania seminarium pracowała powołana podczas otwarcia Komisja Wniosków, a efekty pracy Komisji zostały przedstawione uczestnikom na zakończenie Seminarium.

Zwiedzanie nowego obiektu na miarę XXI w. Zespołu Szkół Mechanicznych im. św. Józefa w Białymstoku, stanowiło ostatni punkt programu.

Dziękujemy za zaproszenie nas do udziału w realizacji Seminarium i cieszymy się bardzo, że budowanie zintegrowanego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w naszym Mieście, jest postrzegane przez Pana Prezydenta, jako jedno z ważnych zadań.

Bożena Barbara Krasnodębska – dyrektor
zespół Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Opracowanie: Elżbieta Fidura – LCDZ
 
1.
1.JPG
2.
10.JPG
3.
11.JPG
4.
12.JPG
5.
13.JPG
6.
14.JPG
7.
2.JPG
8.
3.JPG
9.
4.JPG
10.
5.JPG
11.
6.JPG
12.
7.JPG
13.
8.JPG
14.
9.JPG
    
 
 
Top!
Top!