Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Rok Szkoły Zawodowców arrow Od świata edukacji i nauki do świata pracy
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Od świata edukacji i nauki do świata pracy Email

Dnia 13 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku odbyła się konferencja „Od świata edukacji i nauki do świata pracy” zrealizowana w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK).


Organizatorem Konferencji był pan Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku, a jej realizatorem Centrum Kształcenia Ustawicznego/Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowymi patronatami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Patronaty medialne sprawowali - Polskie Radio Białystok, Radio Akadera, Radio Jard, Telewizja Polska S.A. w Białymstoku.

Celem Konferencji było ukazanie wpływu edukacji oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego na efektywność funkcjonowania przyszłych pracowników na współczesnym rynku pracy oraz prezentacja dobrych praktyk szkół zawodowych i wyższych w zakresie dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb pracodawców na lokalnym, ogólnopolskim i europejskim rynku pracy.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządu miasta i województwa, resortu edukacji i szkolnictwa wyższego, urzędów pracy i organizacji pozarządowych oraz pracodawcy, doradcy zawodowi, studenci, słuchacze szkół policealnych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ogółem w przedsięwzięciu udział wzięło 320 osób.

Konferencję otworzył pan Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku, a prowadziła pani Lucja Orzechowska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Białegostoku.

W pierwszej części konferencji wykład nt. „Wyzwania i szanse edukacji XXI wieku w kontekście dynamiki zmian gospodarczych” wygłosiła pani Teresa Kazimierska. Następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu pani dr hab. Grażyny Łaska nt. „Nauka i szkolnictwo wyższe – odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata pracy”. Odnosząc się do zagadnień poruszonych w powyższych wypowiedziach pani Małgorzata Sutuła – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych poprowadziła panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów. W panelu wystąpili:

• Teresa Kazimierska – Wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
• dr hab. Grażyna Łaska – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostockiej
• Wojciech Kreft – Przewodniczący Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej
• Aleksander Taranta – Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia Zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2 w Białymstoku
• Elżbieta Rogowska – Dyrektor Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku
• Piotr Psyllos, Jakub Czarniecki, Maciej Szczerba – przedstawiciele studentów I roku Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, uczestnicy programu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów podlaskich szkół „Odkrywcy Diamentów”, realizujący indywidualny tok studiów.

W dalszej części konferencji wykład nt. „Kompetencje uczniów w perspektywie zmieniających się potrzeb rynku pracy a biznes dla edukacji” wygłosiły pani Marta Gałązka i pani Anna Balcerzak-Raczyńska. W panelu dyskusyjnym moderowanym przez panią Bożenę Krasnodębską – Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku udział wzięli:

• Marta Gałązka, Anna Balcerzak-Raczyńska – Eksperci Bilansu Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie
• Iwona Helena Rojcewicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
• dr Agnieszka Nowakowska – Pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku
• Zdzisław Karwowski – Prezes Firmy BIT S.A.
• Maciej Dłużniewski – Kierownik ds. Kontroli Jakości - ChM sp. z o.o.
Do wszystkich prelegentów oraz uczestników konferencji kierujemy bardzo serdeczne podziękowania za przekazaną wiedzę, doświadczenie i poświęcony czas.

Równie serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku oraz zespołowi pracowników - zaangażowanych w organizację Konferencji, za współpracę przy realizacji przedsięwzięcia.Program seminarium
Zaproszenie

Bożena Barbara Krasnodębska - dyrektor
zespół Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego/
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

 

1.
1.JPG
2.
10.JPG
3.
11.JPG
4.
12.JPG
5.
13.JPG
6.
14.JPG
7.
15.JPG
8.
16.JPG
9.
16a.JPG
10.
17.JPG
11.
18.JPG
12.
19.JPG
13.
2.JPG
14.
20.JPG
15.
21.JPG
16.
22.JPG
17.
23.JPG
18.
24.JPG
19.
25.JPG
20.
26.JPG
21.
27.JPG
22.
28.JPG
23.
29.JPG
24.
3.JPG
25.
30.JPG
26.
31.JPG
27.
32.JPG
28.
4.JPG
29.
5.JPG
30.
6.JPG
31.
7.JPG
32.
8.JPG
33.
9.JPG
    

 
 
Top!
Top!