Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl

Organizacja

Administrator systemów informatycznych


KADRA KIEROWNICZA
p.o. Dyrektor Małgorzata Justyna Tarasiuk
Wicedyrektor Jerzy Mantur
Wicedyrektor Renata Majewska
Główny księgowy Maria Tur
Kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Jerzy Mantur
Kierownik Szkolenia Kursowego Jan Prymak
Kierownik Gospodarczy Cezary Subieta
RADA PEDAGOGICZNA
Komisja przedmiotów ogólnokształcących
Komisja przedmiotów zawodowych
Zespoły zadaniowe
FORMY SZKOLNE
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku
Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku – kierunki kształcenia
POZOSTAŁE FORMY ORGANIZACYJNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKU
Pozaszkolne Formy Kształcenia (m.in. kwalifikacyjne kursy zawodowe)
Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego i Pośrednik pracy
Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji
Białostocka Akademia Rodziny
ADMINISTRACJA
Księgowość
Kadry
Sekretariat
Zamówienia publiczne
Inspektor ochrony danych osobowych

PRACOWNICY OBSŁUGIOpublikował: Krzysztof Litman
Publikacja dnia: 14.07.2023
Podpisał: Grzegorz Kuczyński
Dokument z dnia: 13.10.2009
Dokument oglądany razy: 4604