Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 17.12.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja formularza

Zgłaszanie naruszeń prawa

 1. Osoba, która ma wiarygodne informacje o naruszeniu prawa w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku może to zgłosić w następujący sposób:
1) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail osoby upoważnionej do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działań wyjaśniających:
a) kadry@ckubialystok.pl lub
b) j.kiszkiel@ckubialystok.pl;
2) pisemnie pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
a) „POUFNE – ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI. Do rąk własnych głównego specjalisty ds. kadr” lub
b) z napisem „POUFNE – ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI. Do rąk własnych konsultanta ds. aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych”.
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.
3. Zgłoszenia anonimowe nie są przyjmowane.
4. Wzór formularza zgłoszenia: (tutaj link do formularza)Opublikował: Krzysztof Litman
Publikacja dnia: 17.12.2021
Podpisał: Krzysztof Litman
Dokument z dnia: 17.12.2021
Dokument oglądany razy: 183