Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 01.06.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano informację z sesji otwarcia ofert

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

<<< Plan postępowań w 2020 roku (format PDF) >>>

<<< Plan postępowań w 2019 roku (format PDF) >>>


<<< Plan postępowań w 2018 roku (format PDF) >>>

Udzielanie zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Żabiej 5 odbywa się na podstawie:

1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
2) aktów prawa wewnętrznego, tj.:

a) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. wprowadzającego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku,
b) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż określona w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Aktualne zamówienia:

dodano 27.05.2020

opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów umiejętności zawodowych oraz nowoczesnych pakietów edukacyjnych do 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego


dodano 21.05.2020

Przygotowanie Diagnozy sytuacji społecznej miasta Białegostoku

dodano 28.05.2020

zmiana treści zapytania ofertowego oraz wydłużenie terminu składania ofert

dodano 1.06.2020
zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego


dodano 14.05.2020

opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów umiejętności zawodowych oraz nowoczesnych pakietów edukacyjnych do 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dodano 21.04.2020

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wykładów dla rodzin

dodano 27.04.2020
zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego

dodano 17.03.2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przygotowujących do podjęcia studiów w okresie poprzedzającym rekrutację na studia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.


ogłoszenie Baza Konkurencyjności

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5

dodano 31.03.2020

zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego

rozstrzygnięcie Baza Konkurencyjności


dodano 17.02.2020

1) zapytanie ofertowe - opiekunka dziecięca

dodano 24.02.2020

zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego


dodano 17.02.2020

2) zapytanie ofertowe - świadczenie usługi porad psychologicznych

dodano 21.02.2020

zawiadomienie o wyniku postępowania


dodano 14.02.2020

ogłoszenie o przetargu - automat sprzedający napoje i przekąski
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

dodano 21.02.2020

zawiadomienie o wyniku przetargu
Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 01.06.2020
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 85871