Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 21.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano zawiadomienie

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

<<< Plan postępowań w 2020 roku (format PDF) >>>

<<< Plan postępowań w 2019 roku (format PDF) >>>


<<< Plan postępowań w 2018 roku (format PDF) >>>

Udzielanie zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Żabiej 5 odbywa się na podstawie:

1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
2) aktów prawa wewnętrznego, tj.:

a) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. wprowadzającego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku,
b) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż określona w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Aktualne zamówienia:


dodano 21.05.2020

Przygotowanie Diagnozy sytuacji społecznej miasta Białegostoku


dodano 14.05.2020

opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów umiejętności zawodowych oraz nowoczesnych pakietów edukacyjnych do 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego


dodano 21.04.2020

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wykładów dla rodzin

dodano 27.04.2020
zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego

dodano 17.03.2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przygotowujących do podjęcia studiów w okresie poprzedzającym rekrutację na studia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.


ogłoszenie Baza Konkurencyjności

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5

dodano 31.03.2020

zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego

rozstrzygnięcie Baza Konkurencyjności


dodano 17.02.2020

1) zapytanie ofertowe - opiekunka dziecięca

dodano 24.02.2020

zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego


dodano 17.02.2020

2) zapytanie ofertowe - świadczenie usługi porad psychologicznych

dodano 21.02.2020

zawiadomienie o wyniku postępowania


dodano 14.02.2020

ogłoszenie o przetargu - automat sprzedający napoje i przekąski
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

dodano 21.02.2020

zawiadomienie o wyniku przetargu
Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 21.05.2020
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 85586