Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 14.02.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano zapytania

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

<<< Plan postępowań w 2020 roku (format PDF) >>>

<<< Plan postępowań w 2019 roku (format PDF) >>>


<<< Plan postępowań w 2018 roku (format PDF) >>>

Udzielanie zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Żabiej 5 odbywa się na podstawie:

1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
2) aktów prawa wewnętrznego, tj.:

a) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. wprowadzającego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku,
b) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż określona w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Aktualne zamówienia:

dodano 14.02.2020

ogłoszenie o przetargu - automat sprzedający napoje i przekąski
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 14.02.2020
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 84066