Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 09.10.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano przedmiary do przetargu

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.
<<< Plan postępowań w 2018 roku (format PDF) >>>

<<< Plan postępowań w 2019 roku (format PDF) >>>

Udzielanie zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Żabiej 5 odbywa się na podstawie:

1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
2) aktów prawa wewnętrznego, tj.:

a) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. wprowadzającego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku,
b) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż określona w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Aktualne zamówienia:

dodano 07.10.2019

Przebudowa budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32, wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń - etap I


dodano 20.09.2019

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przygotowujących do podjęcia studiów w okresie poprzedzającym rekrutację na studia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ogłoszenie Baza Konkurencyjności

dodano 09.10.2019 rozstrzygnięcie zapytania ofertowego


dodano 4.07.2019

zapytanie ofertowe - ankieterzy

dodano 10.07.2019

zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego


dodano 16.06.2019

Przetarg nieograniczony Opracowanie i dostawa narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych i kompetencji kluczowych do Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8


dodano 04.06.2019

Przebudowa zjazdu indywidualnego na zjazd publicznym w pasie drogowym ulicy Ciepłej 32, przebudowa części istniejącej nawierzchni utwardzonej, z wykonaniem drogi pożarowej do obsługi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz naprawa przyłącza wody do budynku i naprawa odcinka kanalizacji ściekowej

dodano 19.06.2019

informacja z sesji otwarcia ofert

dodano 26.06.2019

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


dodano 31.05.2019

Przetarg nieograniczony Opracowanie i dostawa narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych i kompetencji kluczowych do Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego


dodano 31.05.2019

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowych szkoleń z przedsiębiorczości oraz walidacji i certyfikacji kompetencji przedsiębiorczychie ofertowedodano 02.05.2019

Zapytanie ofertowe przygotowanie szkoleń SEP


Ogłoszenie Baza Konkurencyjnościdodano 12.03.2019

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wykładów

dodano 18.03.2019

zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego


dodano 8.03.2019

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wykładów

dodano 12.03.2019

unieważnienie zapytania ofertowego


dodano 07.03.2019

zapytanie na dokumentację projektową

dodano 12.03.2019

odpowiedzi na otrzymane pytania

rzuty budynku (spakowane format zip)


dodano 18.02.2019

zapytanie ofertowe opiekunka dziecięca

dodano 21.02.2019

unieważnienie zapytania ofertowego


dodano 16.02.2019

Opracowanie i dostawa narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych i kompetencji kluczowych do Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

dodano 22.02.2019

odpowiedzi na pytania

dodano 27.02.2019

informacja z sesji otwarcia

zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania


dodano 14.02.2019

Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32 do potrzeb osób niepełnosprawnych – II etap

dodano 21.02.2019

odpowiedzi na pytania

dodano 22.02.2019

odpowiedzi na pytania

dodano 1.03.2019

informacja z sesji otwarcia ofert

dodano 8.03.2019

zawiadomienie o wyborze oferty


dodano 08.02.2019

zapytanie ofertowe opiekunka dziecięca

dodano 18.02.2019 zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego


dodano 17.01.2019

Opracowanie i dostawa narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych i kompetencji kluczowych do Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

dodano 24.01.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wydłużeniu terminu składania ofert i zmianie treści SIWZ
Aktualna treść SIWZ

dodano 05.02.2019 informacja z sesji otwarcia ofert

dodano 11.02.2019 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dodano 09.01.2019

Opracowanie opinii merytorycznych i dydaktycznych do standardów egzaminacyjnych, programów kursów i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 4 kursów umiejętności zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

informacja z sesji otwarcia ofert

dodano 05.02.2019 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 09.10.2019
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 79741