Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 07.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawiono stanowiska pracowników

Organizacja


KADRA KIEROWNICZA
Dyrektor Bożena Barbara Krasnodębska
Wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego Małgorzata Justyna Tarasiuk
Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego Elżbieta Leszczyńska
Wicedyrektor ds. form pozaszkolnych Teresa Chrostowska
Główny księgowy Izabela Gogol
Kierownik Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego Regina Miedziałowska
Kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Jerzy Mantur
Kierownik Szkolenia Kursowego Ewa Maria Chociej
Kierownik Szkolenia Praktycznego Grażyna Nosal
Kierownik Gospodarczy Cezary Subieta
RADA PEDAGOGICZNA
Komisja przedmiotów humanistycznych
Komisja przedmiotów matematyczno-fizycznych
Komisja przedmiotów zawodowych
Zespoły zadaniowe
FORMY SZKOLNE
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Gimnazjum dla Dorosłych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku
III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 w Białymstoku
Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku – kierunki kształcenia
SAMORZĄD SŁUCHACZY
FORMY POZASZKOLNE
Pozaszkolne Formy Kształcenia
Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego
Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji
Firma Symulacyjna NaTURa Podlasia
ADMINISTRACJA
Księgowość
Kadry
Sekretariat
Fundusze unijne
Specjalista ds. rynku pracy
Starszy referent ds. informatycznych

PRACOWNICY OBSŁUGIOpublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 07.09.2016
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 13.10.2009
Dokument oglądany razy: 3076