Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl

Majątek

Wykaz majątku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku*

Środki trwałe 1 593 996,57 zł
- w tym budynki 1 128 428,66 zł
- w tym grunty 211 076,00 zł
- w tym budowle 127 833,82 zł
- w tym maszyny i urządzenia 33 409,20 zł
- w tym urządzenia techniczne 7 080,42 zł
- w tym narzędzia i inne 13 781,54 zł
- w tym środki transportu 72 386,93 zł
Pozostałe środki trwałe 1 416 815,45 zł
- w tym zakupione ze środków Unijnych 442 559,97 zł
Wartości niematerialne i prawne 172 974,46 zł
- w tym zakupione ze środków Unijnych 96 296,00 zł

Majątek CKU w Białymstoku ogółem: 3 183 786,48 zł
* stan na dzień 31 grudnia 2014 r.Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 19.03.2015
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 3170