Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 28.05.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana nazwy na poprawną.

Majątek

Wykaz majątku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku*

Środki trwałe 1 521 609,64 zł
- w tym budynki 1 128 428,66 zł
- w tym grunty 211 076,00 zł
- w tym budowlane 127 833,82 zł
- w tym maszyny i urządzenia 33 409,20 zł
- w tym urządzenia techniczne 7 080,42 zł
- w tym narzędzia i inne 13 781,54 zł
Pozostałe środki trwałe 1 186 331,38 zł
- w tym zakupione ze środków Unijnych 440 471,43 zł
Wartości niematerialne i prawne 164 660,31 zł
- w tym zakupione ze środków Unijnych 95 585,06 zł

Majątek CKU w Białymstoku ogółem: 2 872 601,33 zł
* stan na dzień 31 grudnia 2013 r.Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 28.05.2014
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 1757