Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl

Przedmiot działalności

Osiągnięcia CKU

1. Certyfikat Jakości - Szkoła Przedsiębiorczości

4 kwietnia 2008 roku III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku zostało uhonorowane Certyfikatem Jakości Szkoła Przedsiębiorczości.
Nadanie Certyfikatu uwarunkowane było spełnieniem wymogów zawartych w standardach jakości w zakresie edukacji ekonomicznej. Proces uzyskiwania Certyfikatu Jakości Szkoła Przedsiębiorczości odbywał się dwustopniowo – poprzez etap nominacji i etap certyfikacji.
Szkoła przystąpiła do programu Certyfikat Jakości – Szkoła Przedsiębiorczości w 2007 roku. Organizatorem akcji była pozarządowa organizacja pożytku publicznego – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. O certyfikat mogły ubiegać się placówki dbające o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej, uczące przedsiębiorczości oraz zarządzania finansami, a także współpracujące z otoczeniem szkoły i przygotowujące uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Swój sukces szkoła zawdzięcza wytężonej pracy nad uzyskaniem nominacji, a następnie certyfikacji. W ramach projektu CKU organizowało warsztaty, szkolenia, praktyki zagraniczne, spotkania z przedstawicielami różnych instytucji oraz wycieczki edukacyjne. Nawiązano współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami. Słuchacze wykorzystywali w praktyce wiedzę ekonomiczną.


2. Firma Symulacyjna „NaTURa Podlasia”

Powstała 6 października 2008 roku z inicjatywy Dyrekcji CKU i nauczycieli przedmiotów zawodowych. To pierwsza tego typu firma w województwie podlaskim. Zrzeszona jest w Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM w Zielonej Górze i współpracuje z 33 innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi działającymi w ramach EUROPENU z siedzibą w Essen. NaTURa Podlasia działa według opracowanego schematu organizacyjnego obejmującego 4 działy, w których funkcjonuje piętnaście stanowisk symulujących pracę rzeczywistego przedsiębiorstwa. Słuchacze zdobywają i doskonalą praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Pracownikami firmy są słuchacze kierunków: technik administracji oraz technik prac biurowych. Zatrudnieni są oni na czas praktyki zawodowej na określonych stanowiskach. W warunkach bardzo zbliżonych do prawdziwych praktykanci weryfikują wiedzę z zakresu biurowości, prawa, handlu, marketingu, finansów, księgowości.
Forma kształcenia metodą symulacji autentycznego przedsiębiorstwa jest bardzo użyteczna dla szkolnictwa dążącego do stałego uaktualniania metod kształcenia, sprostania wymogom rynku krajowego i unijnego.

3. Innowacyjna Szkoła 2009

13 października 2009 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku zostało uhonorowane tytułem Innowacyjnej Szkoły 2009. CKU zdobyło III miejsce w skali kraju w konkursie programu Partnerstwo dla Przyszłości firmy Microsoft. Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpiło podczas gali Nauczyciel Roku 2009 zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie. Placówka otrzymała nagrodę rzeczową w postaci multimedialnego laboratorium fizycznego.
Według założeń konkursowych szkoła innowacyjna to taka, która jest otwarta na nowe technologie, wykorzystuje je w dydaktyce, aktywnie propaguje ich stosowanie wśród uczniów i nauczycieli oraz dzieli się doświadczeniami z innymi placówkami w kraju i za granicą, współdziała ze środowiskiem lokalnym. Charakter działań innowacyjnych jest zawsze uzależniony od postawy kadry zarządzającej oraz jej wpływu na kreatywność wszystkich pracowników instytucji. W przypadku Centrum Kształcenia Ustawicznego pomysłowość, zaangażowanie i zgodna współpraca kadry kierowniczej oraz pracowników zostały docenione i uhonorowane tytułem Innowacyjnej Szkoły 2009.

4. Laureat I Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2009

W dniach od 5 do 11 października 2009 roku trwał I Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) podjęty z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej (SDSiZRP) oraz przeprowadzony pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Dostrzeżona na forum ogólnopolskim innowacyjność przeprowadzonych przez Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego działań w ramach I OTK stała się podstawą do przyznania tytułu Laureata OTK. W przedsięwzięcie włączyło się ok. 600 instytucji z całego kraju. Zorganizowane przez inicjatorów OTK – SDSiZ RP Seminarium w Rybniku w dniu 12. 01. 2010 roku stało się miejscem podsumowania ważnej dla poradnictwa zawodowego w Polsce inicjatywy i wyznaczenia kierunku działań na kolejny rok.

5. II miejsce w IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych

W dniach od 28 do 30 maja 2010 roku w Lublinie odbyła się IX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. W zmaganiach uczestniczyło 38 słuchaczy z różnych placówek centrów kształcenia ustawicznego w Polsce. Słuchaczki CKU w Białymstoku - Magdalena Wądołowska oraz Urszula Rysiejko zajęły drugie miejsce drużynowo, piąte i szóste indywidualnie. Uzyskały również dwie nagrody za innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów ekonomicznych i elokwentność.
II miejsce słuchaczek CKU w IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych zajęły:
1. Magdalena Wądołowska
2. Anna Prawdzik
3. Urszula Rysiejko

6. Laboratorium ECDL
30 sierpnia 2010 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku otrzymało Certyfikat Laboratorium ECDL, dzięki któremu pozyskało możliwość przeprowadzania certyfikowanych egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 18.01.2011
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 3873