Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 13.01.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: wprowadzono zmiany

Organizacja

Schemat organizacyjny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku


KADRA KIEROWNICZA
Dyrektor Bożena Barbara Krasnodębska
Wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego Maria Jolanta Korzeniecka
Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego Rafał Michałowski
Wicedyrektor ds. form pozaszkolnych Mirosława Stankiewicz
Główny księgowy Izabela Gogol
Kierownik Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego Regina Miedziałowska
Kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Jerzy Mantur
Kierownik Szkolenia Kursowego Ewa Maria Chociej
Kierownik Szkolenia Praktycznego Grażyna Nosal
Kierownik Gospodarczy Cezary Subieta
RADA PEDAGOGICZNA
Komisja przedmiotów humanistycznych
Komisja przedmiotów matematyczno-fizycznych
Komisja przedmiotów zawodowych
Zespoły zadaniowe
FORMY SZKOLNE
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Gimnazjum dla Dorosłych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku
III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 w Białymstoku
Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku – kierunki kształcenia
SAMORZĄD SŁUCHACZY
FORMY POZASZKOLNE
Pozaszkolne Formy Kształcenia
Regionalne Centrum Doradztwa Zawodowego
Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego
Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji
Firma Symulacyjna NaTURa Podlasia
ADMINISTRACJA
Księgowość
Kadry
Sekretariat
Fundusze unijne
Specjalista ds. rynku pracy
Starszy referent ds. informatycznych

PRACOWNICY OBSŁUGIOpublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 13.01.2011
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 13.10.2009
Dokument oglądany razy: 709