Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 20.12.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawki

Organizacja

KADRA KIEROWNICZA
Dyrektor Bożena Barbara Krasnodębska
Wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego Maria Jolanta Korzeniecka
Wicedyrektor ds. spraw kształcenia zawodowego Rafał Michałowski
Wicedyrektor ds. form pozaszkolnych Mirosława Stankiewicz
Główny księgowy Izabela Gogol
Kierownik Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego Regina Miedziałowska
Kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Jerzy Mantur
Kierownik Szkolenia Kursowego Ewa Maria Chociej
Kierownik Szkolenia Praktycznego Grażyna Nosal
Kierownik Gospodarczy Cezary Subieta
RADA PEDAGOGICZNA
Komisja przedmiotów humanistycznych
Komisja przedmiotów matematyczno-fizycznych
Komisja przedmiotów zawodowych
Zespoły zadaniowe
FORMY SZKOLNE
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Gimnazjum dla Dorosłych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku
III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 w Białymstoku
Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku – kierunki kształcenia
SAMORZĄD SŁUCHACZY
FORMY POZASZKOLNE
Pozaszkolne Formy Kształcenia
Regionalne Centrum Doradztwa Zawodowego
Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego
Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji
Firma Symulacyjna NaTURa Podlasia
ADMINISTRACJA
Księgowość
Kadry
Sekretariat
Fundusze unijne
Specjalista ds. rynku pracy
Starszy referent ds. informatycznych

PRACOWNICY OBSŁUGI

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku kształci w kierunkach:

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH
zawód ślusarz
inne (w zależności od potrzeb)

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W BIAŁYMSTOKU
3-letnie na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum

III UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W BIAŁYMSTOKU
2-letnie na podbudowie szkoły zasadniczej

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 4 W BIAŁYMSTOKU
1. technik mechanik
2. technik technologii drewna
3. technik technologii żywności

SZKOŁA POLICEALNA NR 5 DLA DOROSŁYCH W BIAŁYMSTOKU
1. technik informatyk
2. technik archiwista
3. technik mechanik
4. technik rachunkowości
5. technik poligraf
6. technik urządzeń audiowizualnych
7. technik technologii drewna
8. technik prac biurowych
9. technik organizacji reklamy
10. technik administracji
11. technik mechatronik
12. technik cyfrowych procesów graficznych
13. technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 roku
14. technik technologii odzieży
15. technik rolnik - 2 lata
16. rolnik - 1 rok
17. cieśla - 1 rok
18. dekarz - 1 rok
19. monter izolacji budowlanych
20. krawiec
21. opiekunka środowiskowa
22. florysta
23. technik logistyk
24. technik pojazdów samochodowych
25. technik spedytorOpublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 20.12.2010
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 13.10.2009
Dokument oglądany razy: 1183