Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 30.11.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiany formatowania

Majątek

Wykaz majątku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku*

Środki trwałe 1 271 610,90 zł
- w tym budynki 1 256 262,48 zł
Pozostałe środki trwałe 637 382,59 zł
- w tym zakupione ze środków Unijnych 342 466,79 zł
Wartości niematerialne i prawne 66 350,74 zł
- w tym zakupione ze środków Unijnych 10 515,25 zł
Majątek CKU w Białymstoku ogółem: 1 975 344,23 zł
* stan na dzień 5 listopada 2010 r.Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 30.11.2010
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 851