Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Umowy cywilno-prawne

Wersja z dnia: 12.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano wynik postępowania.

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zapytanie na usługi psychologa.

Wersja z dnia: 14.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano wynik zapytania.

Wersja z dnia: 14.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano wynik zapytania.

Wersja z dnia: 13.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano wynik zapytania.

Wersja z dnia: 09.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zapytanie.

Wersja z dnia: 17.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zapytanie.

Wersja z dnia: 15.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: Przeniesiono do archiwum.

Wersja z dnia: 12.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zapytanie.

Wersja z dnia: 04.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano unieważnienie.

Wersja z dnia: 25.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie i wynik.

Wersja z dnia: 24.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano załącznik

Wersja z dnia: 05.12.2012
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zapytanie.

Wersja z dnia: 23.11.2012
Powód wprowadzenia zmian: Dodano wyniki postępowania.

Wersja z dnia: 13.11.2012
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zapytania ofertowe.

Wersja z dnia: 05.11.2012
Powód wprowadzenia zmian: Przeniesiono do archiwum

Wersja z dnia: 18.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomienie

Wersja z dnia: 16.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zmiany

Wersja z dnia: 08.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomienia

Wersja z dnia: 01.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zapytanie

Wersja z dnia: 03.09.2012
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenia.

Wersja z dnia: 03.09.2012
Powód wprowadzenia zmian: Przeniesiono do archiwum

Wersja z dnia: 21.08.2012
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie o wyniku postępowania.

Wersja z dnia: 07.02.2012
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zapytanie ofertowe - tłumacz języka migowego

Wersja z dnia: 20.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomienie o wyniku naboru.

Wersja z dnia: 26.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zapytanie.

Wersja z dnia: 15.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie o wyniku postępowania.

Wersja z dnia: 08.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie o wyniku postępowania

Wersja z dnia: 23.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zapytanie ofertowe.

Wersja z dnia: 18.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana treści oświadczenia dotyczącego trenerów.

Wersja z dnia: 18.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano oświadczenie

Wersja z dnia: 19.11.2010
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie na trenerów