Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Majątek

Wersja z dnia: 28.05.2014
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja danych.

Wersja z dnia: 28.05.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana nazwy na poprawną.

Wersja z dnia: 07.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: Aktuzalizacja.

Wersja z dnia: 30.11.2010
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja danych

Wersja z dnia: 30.11.2010
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany formatowania

Wersja z dnia: 19.11.2010
Powód wprowadzenia zmian: wprowadzono dane