Strona internetowa podmiotu:

www.ckubialystok.pl

bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Przedmiot działalności

Wersja z dnia: 19.11.2010
Powód wprowadzenia zmian: Wprowadzono dane