Zamówienia publiczne

dodano 30.11.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.

<<< Plan postępowań w 2022 roku (format PDF) >>>

Udzielanie zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ciepłej 32 odbywa się na podstawie:

1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

2) aktów prawa wewnętrznego, tj.:

a) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku z dnia 4 stycznia 2021 r. wprowadzającego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku,

b) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż określona w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualne zamówienia:

dodano 16.11.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego, pod nazwą "Pozytywna Dyscyplina w szkole i klasie - rozszerzenie warsztatów bazowych, wykorzystanie technik bazowych"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 03.11.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pod nazwą:
"Nabór zespołu ankieterów do przeprowadzenia ankiet dotyczących zjawiska przemocy wśród mieszkańców miasta Białegostoku"

dodano 10.11.2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 16.06.2023

Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy i oprogramowanie

dodano 03.07.2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 14.04.2023

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

dodano 28.04.2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 23.03.2023

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych

dodano 14.04.2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 06.02.2023

 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 20.01.2023

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z języka polskiego i wiedzy o Polsce.

dodano 25.01.2023

dodano 08.02.2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 17.01.2023

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji podstawowych

dodano 01.02.2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 08.12.2022

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnych

dodano 30.12.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 30.11.2022

Podniesienie umiejętności nauczycieli poprzez udział w szkoleniach w podziale na 2 zadania
Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c598b2d-702b-11ed-abdb-a69c1593877c
Numer referencyjny postępowania: 026/9/2022/ZP/UNICEF
Procedura: Krajowa
Tryb postępowania: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
Ilość części: 2

Wszelkie informacje oraz pełna dokumentacja prowadzonego postępowania przetargowego dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c598b2d-702b-11ed-abdb-a69c1593877c

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 16.11.2022

Postępowanie przetargowe pn.:
Podniesienie umiejętności nauczycieli poprzez udział w szkoleniach w podziale na 3 zadania
Identyfikator postępowania: ocds-148610-178cc1aa-6521-11ed-abdb-a69c1593877c
Numer referencyjny postępowania: 026/4/2022/ZP/UNICEF
Procedura: Krajowa
Tryb postępowania: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
Ilość części: 3

Wszelkie informacje oraz pełna dokumentacja prowadzonego postępowania przetargowego dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-178cc1aa-6521-11ed-abdb-a69c1593877c

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 25.11.2022

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji opiekuna edukacyjno-motywacyjnego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 23.11.2022

Zapytanie ofertowe na sprawowanie opieki nad dziećmi

dodano 07.12.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 26.04.2022

Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych

dodano 10.05.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 26.04.2022

Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku

dodano 09.05.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 26.04.2022

Przeprowadzenie kursu dla kandydatów na diagnostę samochodowego

dodano 09.05.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 15.04.2022

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi walidatora

dodano 21.04.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 21.01.2022

Zapytanie ofertowe na usługi psychologa

dodano 02.02.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 13.01.2022

Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych

dodano 18.01.2022

dodano 28.01.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opublikował: Krzysztof Litman
Publikacja dnia: 16.11.2023
Podpisał: Krzysztof Litman
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 115680
21.07.2024 // ckubialystok.pl/bip