Zamówienia publiczne

dodano 28.10.2020

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

<<< Aktualizacja planu postępowań w 2020 roku (format PDF) >>>

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

<<< Plan postępowań w 2020 roku (format PDF) >>>

<<< Plan postępowań w 2019 roku (format PDF) >>>


<<< Plan postępowań w 2018 roku (format PDF) >>>

Udzielanie zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Żabiej 5 odbywa się na podstawie:

1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
2) aktów prawa wewnętrznego, tj.:

a) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. wprowadzającego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku,
b) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż określona w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Aktualne zamówienia:

dodano 23.07.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 16.07.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 14.07.2021

dodano 16.07.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 09.07.2021

dodano 21.07.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 09.07.2021

dodano 12.07.2021

dodano 20.07.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 05.07.2021

dodano 20.07.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 25.06.2021

dodano 12.07.2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 14.06.2021

zapytanie ofertowe - kierowca

dodano 25.06.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 13.05.2021

zapytanie ofertowe na stanowisko koordynatora projektu

dodano 01.06.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodano 10.05.2021

zapytanie ofertowe na stanowisko koordynatora projektu

dodano 01.06.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opublikował: Krzysztof Litman
Publikacja dnia: 23.07.2021
Podpisał: Krzysztof Litman
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 102226
25.10.2021 // ckubialystok.pl/bip