Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.
<<< Plan postępowań w 2018 roku (format PDF) >>>

<<< Plan postępowań w 2019 roku (format PDF) >>>

Udzielanie zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Żabiej 5 odbywa się na podstawie:

1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
2) aktów prawa wewnętrznego, tj.:

a) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. wprowadzającego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku,
b) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż określona w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Aktualne zamówienia:

dodano 28.11.2019

Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby
realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

SIWZ
Załączniki 1-3 i 5-6
Załącznik 4
Załącznik 7

dodano 06.12.2019

informacja z sesji otwarcia kopert


dodano 19.11.2019

zapytanie ofertowe - ankieterzy

dodano 27.11.2019

zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego


dodano 13.11.2019

Przebudowa budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32, wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń - sala audytoryjna - etap II

dodano 15.11.2019

odpowiedzi na zadane pytania

dodano 19.11.2019

odpowiedzi na zadane pytania

dodano 25.11.2019

odpowiedzi na zadanie pytania

dodano 29.11.2019

informacja z sesji otwarcia ofert

dodano 2.12.2019

zawiadomienie o wyborze oferty


dodano 07.10.2019

Przebudowa budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32, wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń - etap I

dodano 11.10.2019

dodano 16.10.2019

dodano 17.10.2019

dodano 22.10.2019

dodano 24.10.2019


dodano 20.09.2019

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przygotowujących do podjęcia studiów w okresie poprzedzającym rekrutację na studia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ogłoszenie Baza Konkurencyjności

dodano 09.10.2019 rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 06.12.2019
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 82452
25.09.2020 // ckubialystok.pl/bip