Organizacja

Administrator systemów informatycznych


KADRA KIEROWNICZA
Dyrektor Bożena Barbara Krasnodębska
Wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego Małgorzata Justyna Tarasiuk
Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego Ewa Maria Chociej
Wicedyrektor ds. form pozaszkolnych Teresa Chrostowska
Główny księgowy Maria Tur
Kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Jerzy Mantur
Kierownik Szkolenia Kursowego Monika Czuba
Kierownik Gospodarczy Cezary Subieta
RADA PEDAGOGICZNA
Komisja przedmiotów ogólnokształcących
Komisja przedmiotów zawodowych
Zespoły zadaniowe
FORMY SZKOLNE
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku
Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku – kierunki kształcenia
POZOSTAŁE FORMY ORGANIZACYJNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKU
Pozaszkolne Formy Kształcenia (m.in. kwalifikacyjne kursy zawodowe)
Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego i Pośrednik pracy
Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji
Białostocka Akademia Rodziny
ADMINISTRACJA
Księgowość
Kadry
Sekretariat
Zamówienia publiczne
Inspektor ochrony danych osobowych

PRACOWNICY OBSŁUGI


Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 05.06.2019
Podpisał: Grzegorz Kuczyński
Dokument z dnia: 13.10.2009
Dokument oglądany razy: 4373
13.06.2024 // ckubialystok.pl/bip