Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.
<<< Plan postępowań w 2018 roku (format PDF) >>>

<<< Plan postępowań w 2019 roku (format PDF) >>>

Udzielanie zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Żabiej 5 odbywa się na podstawie:

1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
2) aktów prawa wewnętrznego, tj.:

a) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. wprowadzającego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku,
b) Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż określona w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Aktualne zamówienia:


dodano 02.05.2019

Zapytanie ofertowe przygotowanie szkoleń SEP


Ogłoszenie Baza Konkurencyjnościdodano 12.03.2019

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wykładów

dodano 18.03.2019

zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego


dodano 8.03.2019

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wykładów

dodano 12.03.2019

unieważnienie zapytania ofertowego


dodano 07.03.2019

zapytanie na dokumentację projektową

dodano 12.03.2019

odpowiedzi na otrzymane pytania

rzuty budynku (spakowane format zip)


dodano 18.02.2019

zapytanie ofertowe opiekunka dziecięca

dodano 21.02.2019

unieważnienie zapytania ofertowego


dodano 16.02.2019

Opracowanie i dostawa narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych i kompetencji kluczowych do Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

dodano 22.02.2019

odpowiedzi na pytania

dodano 27.02.2019

informacja z sesji otwarcia

zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania


dodano 14.02.2019

Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32 do potrzeb osób niepełnosprawnych – II etap

dodano 21.02.2019

odpowiedzi na pytania

dodano 22.02.2019

odpowiedzi na pytania

dodano 1.03.2019

informacja z sesji otwarcia ofert

dodano 8.03.2019

zawiadomienie o wyborze oferty


dodano 08.02.2019

zapytanie ofertowe opiekunka dziecięca

dodano 18.02.2019 zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego


dodano 17.01.2019

Opracowanie i dostawa narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych i kompetencji kluczowych do Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

dodano 24.01.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wydłużeniu terminu składania ofert i zmianie treści SIWZ
Aktualna treść SIWZ

dodano 05.02.2019 informacja z sesji otwarcia ofert

dodano 11.02.2019 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dodano 09.01.2019

Opracowanie opinii merytorycznych i dydaktycznych do standardów egzaminacyjnych, programów kursów i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 4 kursów umiejętności zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

informacja z sesji otwarcia ofert

dodano 05.02.2019 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 02.05.2019
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 75296
9.07.2020 // ckubialystok.pl/bip