Majątek

Wykaz majątku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku*

Środki trwałe 1 531 370,39 zł
- w tym budynki 1 256 262,48 zł
- w tym grunty 201 900,00 zł
Pozostałe środki trwałe 783 284,03 zł
- w tym zakupione ze środków Unijnych 463 796,68 zł
Wartości niematerialne i prawne 74 047,98 zł
- w tym zakupione ze środków Unijnych 12 814,25 zł

Majątek CKU w Białymstoku ogółem: 2 388 702,40 zł
* stan na dzień 31 października 2011 r.


Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 07.11.2011
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 1993
21.07.2024 // ckubialystok.pl/bip