Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

Szybkie uzyskanie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku umożliwia menu przedmiotowe umieszczone na pasku w lewej części strony. Dostęp do wszystkich informacji, które zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej Dyrektor CKU powinien umieścić na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, jest zapewniony poprzez menu. W oparciu o zapisy ustawy w menu przedmiotowym informacje zostały podzielone na grupy tematyczne:

Status jednostki akty powoławcze
Organizacja jednostki wchodzące w skład
Przedmiot działalności
Organy i kompetencje
Majątek
Dokumenty urzędowe akty, kontrole itd.
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze,
pracownicze i obsługi,
umowy cywilno-prawne
Dane adresowe
Redakcja BIP

System Biuletynu Informacji Publicznej posiada zaimplementowany mechanizm wyszukujący, który pozwala na odnalezienie wybranych informacji w dokumentach udostępnionych w BIP.

W celu wyszukania informacji należy wpisać w formularz, który znajduje się w górnej, nagłówkowej części strony BIP, numer bądź frazę, którą chcemy wyszukać. Po wciśnięciu przycisku "szukaj" system przeszuka wszystkie strony udostępnione w BIP pod kątem wyszukiwania frazy. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów (stron), które zawierają podane kryterium wyszukiwania.

Powrót do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku jest możliwy poprzez kliknięcie pierwszej pozycji w lewym menu "Strona główna".

W lewym górnym rogu, powyżej menu przedmiotowego, znajduje się logo Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) umożliwiające połączenie się ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej redagowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.bip.gov.pl).

Zamieszczone na stronie dane podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP oraz artykuły opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli:

  1. tożsamością osoby wytwarzającej zasób (lub odpowiadającej za jego treść),
  2. czasem wytworzenia zasobu,
  3. tożsamością osoby, która udostępniła zasób na SGBIP [def.],
  4. czasem udostępnienia zasobu na SGBIP[def.] .

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) zostaną udostępnione na wniosek.


Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 30.11.2010
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 23.09.2009
Dokument oglądany razy: 3598
12.04.2024 // ckubialystok.pl/bip