Majątek

Wykaz majątku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku*

Środki trwałe 1 271 610,90 zł
- w tym budynki 1 256 262,48 zł
Pozostałe środki trwałe 637 382,59 zł
- w tym zakupione ze środków Unijnych 342 466,79 zł
Wartości niematerialne i prawne 66 350,74 zł
- w tym zakupione ze środków Unijnych 10 515,25 zł

Majątek CKU w Białymstoku ogółem: 1 975 344,23 zł
* stan na dzień 5 listopada 2010 r.


Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 30.11.2010
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 1490
21.07.2024 // ckubialystok.pl/bip