Białystok Sąsiadom2023-07-02T22:21:05+00:00

 

Model wsparcia „Białystok Sąsiadom” realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza Białymstoku dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Wartość projektu: 457999.5 złotych;

Okres realizacji: 01.11.2022 r. – 30.04.2023 r.

Projekt „Białystok Sąsiadom” skierowany jest do osób dorosłych (powyżej 18. roku życia) z Ukrainy, korzystających w Polsce z ochrony czasowej, które cechują się niskim poziomem umiejętności podstawowych (poziom 1, 2 lub/i 3 PRK).

Uczestnicy modelu będą mogli skorzystać z:

– zajęć rozwijających kompetencje podstawowe (dotyczących np. korzystania z usług polskiej ochrony zdrowia, urzędów pracy, przedszkoli i szkół),

– zajęć z języka polskiego,

– wsparcia psychologa,

– porad prawnych.

Obok zajęć edukacyjnych ważnym elementem wsparcia jest również możliwość skorzystanie z usług asystenta międzykulturowego oraz tłumacza.

W ramach projektu przewiduje się także wizyty w lokalnych instytucjach kultury.

Uczestnicy modelu podniosą umiejętności w następujących obszarach:

  • Instytucje w Polsce,
  • Podstawy poszukiwania pracy w Polsce,
  • Pracuję legalnie w Polsce,
  • Wiedza o Polsce,
  • Finansowe ABC,
  • Transport i komunikacja.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w modelu. Rekrutacja trwa!

Regulamin

Pliki do pobrania:

Oświadczenie w języku ukraińskim

Oświadczenie w języku polskim

Karta zgłoszeniowa

Uwaga!

Spotkania motywacyjne oraz diagnozy umiejętności odbywać się będą od 27 do 30 grudnia 2022 r. w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, ulica Ciepła 32, tel. 85 651 58 55.

Szczegółowe harmonogramy zostaną podane 21 grudnia 2022 r.

HARMONOGRAMY:

JĘZYK POLSKI LUTY 2023

JĘZYK POLSKI MARZEC 2023

JĘZYK POLSKI KWIECIEŃ 2023

KOMPETENCJE LUTY 2023

KOMPETENCJE MARZEC 2023

KOMPETENCJE KWIECIEŃ 2023

WIEDZA  O POLSCE MARZEC 2023

Diagnoza wstępna – styczeń 2023 r.

 

Zajęcia z języka polskiego

 

Spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku – 27 lutego 2023 r.

Zajęcia z kompetencji podstawowych

8 marca 2023 roku uczestnicy modelu wzięli udział w koncercie z okazji Dnia Kobiet w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.

 

 

 

 

 

 

 

Wyjścia w ramach wiedzy o kulturze Polski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjścia do Opery i Filharmonii Podlaskiej – marzec i kwiecień 2023 r.:

 

 

 

 

 

 

 

29 kwietnia 2023 r. miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu “Białystok Sąsiadom”, na które przybyli wszyscy uczestnicy.

Osoby te podniosły i potwierdziły swoje umiejętności, a zatem odebrały stosowne zaświadczenia. Spotkanie prowadziła pani Małgorzata Tarasiuk – p.o. dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.