Start2020-05-23T07:10:33+00:00

<<<< Procedura funkcjonowania biblioteki w trakcie epidemii COVID-19 (format PDF) >>>>

<<<< Procedura bezieczeństwa w CKU w trakcie epidemii koronawirusa COVID-19 (format PDF) >>>>

<<<< Harmonogram maturalny CKU 2020 (format PDF) >>>>

 

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r.zajęcia dydaktyczne kształcenia praktycznego w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku będą realizowane stacjonarnie w terminie 04.05.-24.05.2020 r. Słuchaczom, którzy zadeklarowali chęć udziału w w/w zajęciach zostaną zapewnione środki dezynfekcyjne, rękawiczki ochronne a także zmniejszona liczebność grup. Słuchacze, którzy nie skorzystają z takiej formy kształcenia uczestniczą w zajęciach online. Szczegóły dotyczące planu zajęć będą zamieszczone na stronie internetowej CKU.

Uwaga słuchacze szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku!
Od soboty 28 marca 2020 r. rozpoczynamy zajęcia na platformie Moodle. Ci z Państwa, którzy nie dostali e-maila od opiekuna semestru z instrukcją logowania na platformę proszeni są o pilny kontakt z sekretariatem sekretariat@ckubialystok.pl lub z opiekunem semestru.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne w szkołach i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku są realizowane wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (za pomocą platformy Moodle). Nie są prowadzone żadne zajęcia w budynku CKU w Białymstoku.

 

Informujemy, że w tym okresie możecie się Państwo kontaktować z nami telefonicznie:

+48 85 651 58 55

lub e-mailowo:

sekretariat@ckubialystok.pl

UWAGA !!!

 

Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, którzy przystępowali do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 i nie zdali jednej lub obu części egzaminu mogą złożyć deklarację na sesję czerwiec – lipiec 2020 do 31 marca br. roku. Deklaracje http://www.oke.lomza.pl/images/pliki/w_zawodzie/2019/zalacznik_3b_2019.pdf proszę składać w formie elektronicznej (skan) na adres:

– kwalifikacje jednoliterowe: sekretariat@oke.lomza.pl wraz z zaświadczeniem o ukończeniu KKZ.

– kwalifikacje dwuliterowe sekretariat@ckubialystok.pl

Wglądy do prac egzaminacyjnych http://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=91

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych. Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca 2020 r. przesyłać do OKE (adres j.w.) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Uwaga!

Słuchacze szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku – szczegółowe informacje zostały dla Państwa zamieszczone w zakładce PLAN ZAJĘĆ przy odpowiednim terminie zjazdu.

 

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach i placówkach edukacyjnych
(zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej 
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach)

oraz ograniczeniem kontaktów bezpośrednich z klientami,

informujemy, że z doradcami zawodowymi z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku

można się kontaktować mailowo: lcdz1234@gmail.com

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem porady doradczej, szczególnie uczniów kończących naukę w szkole podstawowej i ich rodziców.

 

Informujemy, że od dnia 1 września 2019 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonuje w budynku przy ul. Ciepłej 32 w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy.

 • Przyszły Patron Szkoły
  Henryk Sienkiewicz

Szkoły i kursy zawodowe

 • SZKOŁA
  POLICEALNA NR 5
 • III LICEUM
  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  DLA DOROSŁYCH
 • Szkoła
  Podstawowa
  dla Dorosłych
 • KURSY
  ZAWODOWE
  DLA DOROSŁYCH

Pracownie CKU

 • Lokalne Centrum
  Doradztwa
  Zawodowego
 • Pracownia Badań,
  Analiz i Strategii
  Rozwoju Edukacji
 • BIAŁOSTOCKA
  AKADEMIA
  RODZINY

Aktualności

 • Zapraszamy do biblioteki
  21/05/2020
 • Tydzień bibliotek odsłona czwarta
  16/05/2020
 • Ogromny sukces naszego abolwenta!!!
  14/05/2020
 • Tydzień bibliotek odsłona trzecia
  13/05/2020

Ciekawostki

Projekty

 • Erasmus+
   
 • CENTRUM
  KOMPETENCJI BOF
 • Aktywni,
  zaangażowani,
  wyedukowani
 • Akademia Rozwoju
  Nauczycieli Kształcenia
  Zawodowego
 • Akademia Rozwoju
  Umiejętności
  Językowych i
  Komputerowych
 • Mogę więcej - kursy
  doskonalące dla
  nauczycieli
 • ZIELONE ŚWIATŁO
 • Akademia Rozwoju
  Nauczycieli Kształcenia
  Zawodowego