Egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 (kursy trzyliterowe)

2022-08-27T08:50:34+00:0023 kwietnia, 2022|

Zdający zgłaszają się na egzamin na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu

z dowodem osobistym i przyborami, zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE o przyborach pomocniczych.

 

Imienny wykaz zdających zostanie zamieszczony na platformie Moodle.

Część Pisemna PP 2019

L.p.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

EKA.05

02.06.2022

8.00

16

2.

EKA.07.

02.06.2022

10.30

16

3.

EKA.07

02.06.2022

13.00

16

4.

INF.04.

ROL.10.

02.06.2022

15.30

16

5.

INF.02.

03.06.2022

8.00

16

6.

INF.03.

03.06.2022

10.30

16

7.

AUD.05.

PGF.04.

03.06.2022

13.00

16

8.

AUD.02.

03.06.2022

15.30

16

9.

ROL.04.

04.06.2022

8.00

16

10.

ROL.04.

04.06.2022

10.30

16

11.

OGR.03.

04.06.2022

13.00

16

Część Praktyczna PP 2019

L.p.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

OGR.03.

ROL.10.

01.06.2022

9.00

AULA

2.

OGR.04.

01.06.2022

13.00

AULA

3.

AUD.02.

10.06.2022

8.00

31

4.

AUD.02.

10.06.2022

12.30

31

5.

IN F.03.

10.06.2022

12.30

16

6.

INF.02.

11.06.2022

8.00

14

7.

INF.02.

11.06.2022

12.30

14

8.

AUD.05.

13.06.2022

8.00

33

9.

INF.04.

13.06.2022

12.30

16

10.

EKA.05

14.06.2022

8.00

33

11.

EKA.07.

15.06.2022

8.00

33

12.

EKA.07.

15.06.2022

12.30

33

13.

PGF.04.

17.06.2022

12.30

31

14.

ROL.04.

18.06.2022

8.00

1W ZSR

15.

ROL.04.

18.06.2022

12.30

1W ZSR

16.

ROL.04.

18.06.2022

17.00

1W ZSR

17.

ROL.04.

19.06.2022

8.00

1W ZSR

18.

ROL.04.

19.06.2022

12.30

1W ZSR