Egzamin zawodowy – FORMUŁA 2012 (kursy jednoliterowe)

2022-08-27T08:50:42+00:0023 kwietnia, 2022|

Zdający zgłaszają się na egzamin na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu

z dowodem osobistym i przyborami, zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE o przyborach pomocniczych.

Część Pisemna PP 2012

L.p.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

A.20

21.06.2022

10.00

16

2.

A,36

21.06.2022

12.00

16

3.

A.65

21.06.2022

14.00

16

Część Praktyczna PP 2012

L.p.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

A.20

24.06.2022

15.00

33

2.

A.36

27.06.2022

9.00

33

3.

A.65

28.06.2022

9.00

33